Vejledningen

Vejledningen i DFH

Det er ikke en forudsætning for henvisning til vejledning at barnet eller den unge er udredt eller har en diagnose. Forældre som henvises til vejledning ved Døgn og Familiestøtte Herning skal som udgangspunkt kunne indgå i gruppeforløb og være i stand til at modtage og omsætte vejledningen.

Individuel vejledning

Individuel vejledning er vejledningen til forældre til børn i alderen 2-17 år med fysiske, psykiske, sensoriske og/eller adfærdsmæssige udfordringer og som udviser problemskabende adfærd – forældre hvor nogle omstændigheder gør, at det ikke er muligt for dem at deltage i et gruppeforløb.

Stepping Stones

Stepping Stones er henvendt til forældre til børn i alderen 2-12 år med fysiske, psykiske eller adfærdsmæssige udfordringer og som udviser problemskabende adfærd.

Stepping Stones udvidet forløb

Stepping Stones udvidet er et individuelt vejledningsforløb som strækker sig over tre sessioner og er for forældre, som tidligere har deltaget i et Stepping Stones Gruppeforløb.

Styrk din Teen

Styrk din Teen er et gruppeforløb med forældrene i centrum. Konceptet er udviklet af Vejledningsteamet i Døgn & Familiestøtte Herning. Forløbet er ikke evidensafprøvet, men udviklet i 2021 med udgangspunkt i flere års erfaringer med Stepping Stones og Keep Teens programmer.

Sorg & Krise samtaler

Sorg og Krise samtaler ved Døgn og Familiestøtte Herning er samtaler til forældre som har et barn i alderen 0-17 år med et handicap, har fået en diagnose eller som er kræftsyg. Når fremtiden pludselig ser anderledes ud end vi forventede, kan det være forbundet med svære følelser og sorg.

Seksualvejledning

Seksualvejledning er henvendt til unge op til 17 år med fysisk, psykisk, intellektuel eller sensoriske funktionsnedsættelse og/eller adfærdsmæssige udfordringer og deres forældre.

Hvem kan lave en henvisning?

Her kan du finde information om hvem og hvordan der henvise til Vejledningen i Døgn & Familiestøtte Herning