Vejledningen

Individuel vejledning

Individuel vejledning er et forløb til forældre, som har børn i alderen 0-17 år med særlige behov.

Stepping Stones

Stepping Stones er et evidensbaseret gruppeforløb til forældre, som har børn i alderen 3-11 år med særlige behov.

Styrk din Teen

Styrk din Teen er et gruppeforløb til forældre, som har unge i alderen 12-17 år med særlige behov.

SIBS Søskende

SIBS Søskende er et gruppeforløb til børn og unge i alderen 8-17 år, der har søskende med særlige behov - og deres forældre.

Sorg & Krise

Sorg & Krise er et samtaletilbud til forældre, som har børn i alderen 0-17 år med særlige behov eller som er ramt af kritisk sygdom.

Seksualvejledning

Seksualvejledning er et specialiseret tilbud til børn og unge i alderen 2-17 år med særlige behov og deres forældre.

Hvordan henvises I som familie?

Her kan I finde information om, hvordan I henvises til indsatserne i Vejledningen