Dekorativt billede

Styrk din Teen

Teen er et gruppeforløb, henvendt til forældre til unge i alderen 12-17 år, som på baggrund af deres handicap og diagnose har langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse.

Det er afgørende for forældrenes deltagelse i ”Styrk din Teen”, at den unge ikke har et misbrug og/eller er i kriminalitet.

Begge forældre deltager, så vidt det er muligt, uanset om man fortsat danner par eller ikke. Deltager man alene, er det en mulighed, at en anden person, med tæt relationen til barnet eller forælderen, deltager. Dette aftales med Stepping Stones Praktikerne.

Luk alle
Åben alle

Mål for Styrk din TEEN

Formålet med programmet er at støtte, udvikle og styrke den positive relation mellem forældrene og den unge.

Vi har fokus på…

 • Den unges ressourcer
 • At forældrene får strategier til at forebygge problemskabende adfærd hos den unge
 • At forældrene får strategier til at klare de udfordringer, de oplever i deres hverdag som forælder til et en ung med handicap
 • At forældrene får strategier til at støtte deres Teen i at udvikle nye færdigheder
 • At reducere forældrenes anvendelse af tvang og straf At styrke forældrenes tro på egne forældreevner i forhold til at mestre hverdagen som forælder til en ung med handicap

Vi giver forældrene strategier til at...

 • Forebygge problemskabende adfærd
 • Håndtere problemskabende adfærd
 • Være realistisk på den unges og egne vegne
 • Udvikle færdigheder hos den unge, i forhold til vigtige områder som:
  • Kommunikation
  • Følelseshåndtering
  • Selvstændighed
  • Problemløsning
 • Støtte den unge i at nå sit fulde potentiale

Praktik omkring forløbet

 • Forælder deltager sammen med ca. 8-10 andre unges forældre
 • Forløbet ledes af to vejledere fra Vejledningsteamet       
 • Forløbet foregår i et lokale på Brændgårdvej 99, Herning

Gruppeforløbets opbygning

 • Uge 1-5: Én session ugentligt af 3-3½ time
 • Uge 6-7: Én session ugentligt bestående af 20-30 min. tlf. samtale
 • Uge 8: Én session a 3 timer

Teoretisk referenceramme

Vores faglighed er inspireret af flere teoretiske tilgange, der udmøntes i en praktisk orienteret indsatsmæssig rettesnor.

Konceptet "Styrk din TEEN" er blandt andet inspireret af:

 • Social læringsteori
 • Kognitiv adfærdsteori
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • Forskning om risikofaktorer forbundet med udvikling af sociale - og adfærdsproblemer hos børn og unge med handicap

 

Kontakt os

Funktionsleder
Anders Holst Jonassen

Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.