Dekorativt billede
Dekorativt billede

Klubben

Klub (14-18 årige)

Unge i Klubben skal være selvhjulpne i forhold til personlig hygiejne, spisning, og brug af støttesystemer. Behovet for personlig guidning skal være minimal.

Klub (10-14 årige)

I klubben får de unge mulighed for at tilegne sig erfaring og redskaber til at samarbejde, forstå og trives i et fællesskab med andre, og dermed tilegne sig færdigheder til at kunne indgå i grupper i andre sociale sammenhænge.

Teoretisk referenceramme

I Klubben får unge mulighed for at være sammen med andre i et specialpædagogisk miljø, som tager udgangspunkt i en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende pædagogik