Dekorativt billede

Sorg & Krise

At få et barn med en funktionsnedsættelse eller en kritisk sygdom, griber ind i hele familiens hverdag og fører ofte mange svære følelser og bekymringer med sig. Mange forældre til børn med særlige behov står i en svær situation, hvor de skal finde nye måder at være forældre og familie på. Mange forældre bliver bragt i en krisesituation, hvor de oplever at stå i en ukendt og stressfyldt situation. De har behov for nye handle- og tankemønstre til at kunne håndtere hverdagen med barnet med de udfordringer og problemstillinger den bringer.

Forældre og pårørende kan blive ramt af sorg og smerte, når fremtiden pludselig ser anderledes ud end forventede. For nogle forældre handler sorgen om tabet af det ”normale” eller ”raske” barn.

Mennesker bærer sorg forskelligt og derfor opleves der også ofte forskellige reaktioner på sorg blandt forældre og i en familie. Det kan påvirke forældres selvværd med bl.a. nederlagsfølelse, usikkerhed, skyldfølelse og vrede. Det er energikrævende og en personlig proces, at lære at leve med sin sorg. Det er for mange også en længerevarende proces at bearbejde og komme til accept af, at sit barn er anderledes.

Det er vigtigt at tage hånd om og sætte ord på sine følelser og tanker, for at kunne rumme sit barns udfordringer og eventuel søskendes reaktioner. Mange forældre har en oplevelse af, at omgivelserne ikke altid forstår, hvad det er man som forældre gennemgår - både Her & Nu, men også på den lange bane. Derfor kan det være nødvendigt for forældre at få et fortroligt talerum med en professionel, for bedre at kunne forstå og passe på sig selv samt få nye perspektiver sin situation.

Luk alle
Åben alle

Formål med Sorg & Krise

Formålet med Sorg & Krise samtaler er, at støtte dig som forælder i at udtrykke dine følelser og tanker om din situation og lære at forstå og arbejde med egen sorgproces.

Praktiske informationer om forløbet

Et Sorg & Krise forløb strækker sig op til 9 sessioner, hvor du/I mødes med en fast Sorg & Krise terapeut ca. 1 time pr. samtale. Der kan i særlige tilfælde laves aftale om afholdelse af samtale i hjemmet. Det kan være forskelligt hvor mange sessioner, der er er behov for. Der kan i særlige tilfælde laves aftale om afholdelse af samtale i hjemmet. Der er mulighed for både individuelle samtaler og parsamtaler.

Sorg & Krise samtaler bliver udført af certificerede Sorg & Krise terapeuter ansat hos Døgn & Familiestøtte Herning.

Tid og sted

Sorg & Krise samtalerne foregår primært i vores lokaler på Brændgårdvej 99 på hverdage i tidsrummet kl. 8-17. Tiderne aftales med din/jeres Sorg & Krise terapeut. Sorg & Krise terapeuten er fleksibel med tider, i det omfang kalenderen tillader det.

I Herning Kommune har vi en forventning om, at I prioriterer jeres møder.

Kontakt os

Funktionsleder
Anders Holst Jonassen

Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.