Dekorativt billede

Hvordan henvises I som familie?

Hvis du/I ønsker at blive henvist til en eller flere af vores indsatser i Vejledningen, kan det foregå via:

  • Fremskudt Team hos Børn og Forebyggelse på tlf.: 4028 8292
  • Socialrådgiver hos Børn og Forebyggelse
  • PPR på tlf.: 20632186
  • Specialpædagogisk konsulent for dagtilbud
  • Småbørnsvejleder

Det er gratis for dig/jer at deltage i vores tilbud hos Døgn & Familiestøtte Herning.

Kontakt os

Funktionsleder
Anders Holst Jonassen

Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.