Dekorativt billede

Individuel vejledning

Begge forældre deltager, så vidt det er muligt, uanset om man fortsat danner par eller ikke. Deltager man alene, er det en mulighed, at en anden person, med tæt relationen til barnet eller forælderen, deltager. Dette aftales med Stepping Stones Praktikerne.

Luk alle
Åben alle

Mål for individuel vejledning

At forældre til børn i målgruppen modtager viden om barnets/den unges konkrete udfordringer samt:

 • Strategier til positivt forældreskab
 • Strategier til at støtte barnets/den unges udvikling
 • Strategier til at forebygge problemskabende adfærd og/eller konflikter
 • Strategier til at håndtere problemskabende adfærd og/eller konflikter
 • Reducere anvendelse af straf og tvang
 • Styrke forældres tro på egne forældreevner i forhold til at mestre hverdagen
 • Styrke forældresamarbejdet
 • Øge trivsel i familien ved at reducere stressniveauet

Der arbejdes med individuelle mål, som blandt andet kan omhandle:

 • Psykoedukation (diagnoseforståelse)
 • Forebyggelse og håndtering af problemskabende adfærd
 • Strategier i forhold til kravsætning
 • Anvendelse af motivationssystemer
 • Udarbejdelse af visuelle støttesystemer
 • Struktur, ramme- og grænsesætning
 • Rollemodelindlæring i hverdagen
 • Søskendeproblematikker
 • Forflytninger og håndtering i forbindelse med børn og unge med fysisk funktionsnedsættelse

Praktisk omkring forløbet

 • Vejledningerne foregår i et lokale på Brændgårdvej i Herning eller i familiens hjem

Processen for individuel vejledning

 1. Henvendelse: Vejleder modtager overdragelsesskema
 2. Dialog med henviser og forældre
 3. DFH vurderer relevant indsats
 4. Sagen fordeles til en vejleder
 5. Opstartsmøde hvor forældre, henviser og vejleder deltager
 6. Individuel vejledning
 7. Opfølgningsmøde hvor forældre henviser og vejleder deltager
 8. Individuel vejledning
 9. Vejleder udarbejder vedligeholdelsesplan
 10. Afslutningsmøde hvor forældre, henviser og vejleder deltager

Kontakt os

Funktionsleder
Anders Holst Jonassen

Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.