Dekorativt billede

Stepping Stones

Begge forældre deltager, så vidt det er muligt, uanset om man fortsat danner par eller ikke. Deltager man alene, er det en mulighed, at en anden person, med tæt relationen til barnet eller forælderen, deltager. Dette aftales med Stepping Stones Praktikerne.

Luk alle
Åben alle

Hvad er Stepping Stones Triple P?

Triple P står for Positive Parenting Programme. Stepping Stones Triple P er et initiativ fra Parenting and Family Support Centre i Australien.

Målet med Stepping Stones Triple P

 • Tidlig indsats
 • Strategier til at kunne give jeres barn ekstra støtte i at udvikle sig
 • Strategier til at lære jeres barn nye færdigheder
 • Strategier til at håndtere udviklingsmæssige udfordringer hos jeres barn.
 • Strategier til at håndtere problemskabende adfærd
 • Øge forældres viden og selvtillid, i forhold til at klare problemskabende adfærd.
 • Strategier til at tilskynde og opmuntre jeres barn til at udvise den adfærd I ønsker
 • Strategier til at deltage mere i aktiviteter uden for hjemmet
 • Strategier til at reducere anvendelse af straf og tvang
 • Strategier til at tage bedre vare på jer selv om voksne og forældre.
 • Styrke forældresamarbejdet
 • Reducere stress hos forældre.
 • Minimal grad af støtte fra eksterne samarbejdspartnere.

Ramme for Stepping Stones Triple P

Praktik omkring forløbet...

 • Forælder deltager sammen med ca. 8-10 andre unges forældre
 • Forløbet ledes af to Stepping Stones praktikere fra DFH
 • Forløbet foregår i et lokale på Brændgårdvej 99, Herning

Gruppeforløbets opbygning...

 • Uge 1-6: Én session ugentlig a 2½-3 ¼ time
 • Uge 7-9: Én session ugentligt bestående af 20-30 min. tlf. samtale
 • Uge 10: Én session a 3 timer

Kontakt os

Funktionsleder
Anders Holst Jonassen

Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.