Dekorativt billede

Seksualvejledning

Vi møder barnet/den unge uden fordomme, og vi tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation, funktionsniveau og alder.

Formålet er at få identificeret barnet eller den unges seksuelle behov og eventuelle frustrationer og herigennem tilføre barnet og den unge samt dennes primære voksne vejledning om og viden om kroppens udvikling, grænser og sociale normer.

 

Luk alle
Åben alle

Seksualvejledningen tilbyder

 • Observation og afdækning af eventuel problemstilling.
 • Vejledningsforløb med børn og unge vedrørende seksualitet.
 • Seksualoplæring ved hjælp af billeder, film eller brug af hjælpemidler i begrænset omfang.
 • Vejledning om forskellige muligheder for sansestimulation.
 • Vejledning og guidning til at skabe sit eget ståsted i livet i forhold til at udvikle en sund seksualitet.
 • Vejlederen og den vejledte indgår i en dialog og i et samarbejde, der bygger på den etik, som opstår på ny i hver situation. Vi tager altid højde for gældende love og regler i forhold til Retsinformation.
 • Den hjælp og støtte vi giver afspejler den enkeltes behov, ønsker og forudsætninger. Vi giver det på en måde, så det griber mindst muligt ind i barnets/den unges intime liv. For mange børn og unge handler vejledningen om viden, kroppens udvikling, at lære grænser og sociale normer at kende.

De forskellige metoder i vejledningen.

Der anvendes forskellige metoder i vejledningen afhængig af alder og kognition. Det kan fx være visuelle kommunikationsmidler såsom hånddukker, spil og internettet. Alt efter barnets/den unges alder og funktionsniveau - hvad der giver mening og tryghed.

 • For de mindre børn kan snakken være om - hvordan får man børn – hvordan ser kroppe forskellige ud – hvordan mærker man sine grænser.
 • For de lidt større børn – hvad sker der med kroppen i puberteten – hvordan respekterer man egne og andres grænser – hvordan passer man på sig selv på nettet.
 • For de unge kan det være om prævention – pubertet – lyst/ulyst - hvordan mærker man efter egne grænser og respekterer andres – hvordan passer man på sig selv på nettet.

Praktik omkring forløbet

 • Vejledningerne foregår i et samtalerum på Brændgårdvej i Herning eller i familiens hjem

Processen i forbindelse med seksualvejledning

 1. Henvendelse: Vejleder modtager overdragelsesskema
 2. Vejleder tager kontakt til den unges forældre
 3. Opstartsmøde hvor forældre og/eller den unge, henviser og vejleder deltager
 4. Maksimum 9 samtaler
 5. Afslutningsmøde hvor forældre og/eller den unge, henviser og vejleder deltager

Kontakt os

Funktionsleder
Anders Holst Jonassen

Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.