Dekorativt billede

Klub (10-14 årige)

Klubben tilbyder:

  • Torsdag eftermiddag fra 15.30 – 20.30 (35 uger)
  • 4 lørdage/søndage fra kl. 9.30 – 16.30

At trives i et fællesskab…

I klubberne får klubbørn mulighed for at tilegne sig erfaring og redskaber til at samarbejde, forstå og trives i et fællesskab med andre klubbørn, og dermed tilegne sig færdigheder til at kunne indgå i grupper i andre sociale sammenhænge. Vi kan, gennem vores specialviden og forståelse for autisme, støtte klubbørnene, så de bliver i stand til at få nye og mere hensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Dagligdag og mestringsstrategier

Klubbørn bliver trænet i dagligdags funktioner og mestringsstrategier, hvor de kan tilegne sig en erfaring, som de kan trække på i deres ungdoms-og voksenliv. Det at være sammen med klubbørn i andre omgivelser borte fra de faste rammer, giver os også mulighed for at arbejde med deres interaktion i en ny kontekst. Indholdet i aktiviteter, oplæg og samtaler tager udgangspunkt i hvad, der optager klubbørnene, samt det der kan være hensigtsmæssigt at introducere dem til.

Weekender

Weekendaktiviteterne giver klubbørn mulighed for at deltage i aktiviteter ud af huset. Dette styrker den enkelte i at færdes og agere i det offentlige rum, samt at omsætte deres tillærte erfaringer i en ny sammenhæng.

Kontakt os

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.