Teoretisk referenceramme

Samarbejde og fællesskab

Med fokus på zonen for nærmeste udvikling får de unge mulighed for at tilegne sig erfaring og redskaber til at kunne samarbejde, forstå og trives i et fællesskab med andre unge, og dermed tilegne sig færdigheder til at kunne indgå i grupper i andre sociale sammenhænge.

Ud fra teorien om situeret læring har vi det primære fokus på den læring der foregår i det sociale rum som de unge er placeret i. Her er fokus på den legitime perifere deltagelse, der igennem den sociale inklusion i fællesskabet vil udvikle sig hen imod fuld deltagelse i fællesskabet.

Nye reaktionsmønstre og strategier

De unge vil blive trænet i dagligdags funktioner og mestringsstrategier, hvor de kan tilegne sig en erfaring og social kapital, som de kan trække på i deres ungdoms-og voksenliv. Personalet vil gennem deres specialviden og forståelse for autisme kunne støtte de unge, så de bliver i stand til at få nye - og mere hensigtsmæssige reaktionsmønstre og strategier.

Indholdet i aktiviteter, oplæg og samtaler vil tage udgangspunkt i hvad, der optager og giver mening for de unge, samt det der kunne være hensigtsmæssigt at introducere dem til.

ART-forløb

Unge i klubben vil også få tilbudt at deltage i et ART forløb, som er et kognitivt adfærdsterapeutisk gruppeforløb. Her trænes sociale færdigheder, følelseshåndtering og evnen til at ræsonnere moralsk og empatisk.

Kontakt os

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.