Dekorativt billede

Teoretisk referenceramme

Samarbejde og fællesskab

Med fokus på zonen for nærmeste udvikling får de unge mulighed for at tilegne sig erfaring og redskaber til at kunne samarbejde, forstå og trives i et fællesskab med andre unge, og dermed tilegne sig færdigheder til at kunne indgå i grupper i andre sociale sammenhænge.

Ud fra teorien om situeret læring har vi det primære fokus på den læring der foregår i det sociale rum som de unge er placeret i. Her er fokus på den legitime perifere deltagelse, der igennem den sociale inklusion i fællesskabet vil udvikle sig hen imod fuld deltagelse i fællesskabet.

Nye reaktionsmønstre og strategier

De unge vil blive trænet i dagligdags funktioner og mestringsstrategier, hvor de kan tilegne sig en erfaring og social kapital, som de kan trække på i deres ungdoms-og voksenliv. Personalet vil gennem deres specialviden og forståelse for autisme kunne støtte de unge, så de bliver i stand til at få nye - og mere hensigtsmæssige reaktionsmønstre og strategier.

Indholdet i aktiviteter, oplæg og samtaler vil tage udgangspunkt i hvad, der optager og giver mening for de unge, samt det der kunne være hensigtsmæssigt at introducere dem til.

ART-forløb

Unge i klubben vil også få tilbudt at deltage i et ART forløb, som er et kognitivt adfærdsterapeutisk gruppeforløb. Her trænes sociale færdigheder, følelseshåndtering og evnen til at ræsonnere moralsk og empatisk.

Kontakt os

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.