Dekorativt billede

Klub (14-18 årige)

Med fokus på zonen for nærmeste udvikling får de unge mulighed for at tilegne sig erfaring og redskaber til at kunne samarbejde, forstå og trives i et fællesskab med andre unge, og dermed tilegne sig færdigheder til at kunne indgå i grupper i andre sociale sammenhænge.

Luk alle
Åben alle

Hvornår har vi åben?

  • En eftermiddag i 35 uger fra 15.30 – 21.30.
  • 5 lørdage/søndag fra kl. 10.00 – 20.00.
  • 1 koloni af 3 døgn fra mandag til torsdag.

Mål og metode

I klubben får de unge mulighed for at tilegne sig: 

  • erfaring og redskaber til at samarbejde
  • forstå og trives i et fællesskab med andre unge
  • færdigheder til at kunne indgå i grupper i andre sociale sammenhænge

Vi træner de unge i dagligdags funktioner og mestringsstrategier. Her tilegner de sig en erfaring, som de kan trække på i deres ungdoms- og voksenliv. Vi har en stor specialviden og forståelse for autisme. Denne viden bruger vi til at støtte de unge. Målet er at de unge bliver i stand til at få nye - og mere hensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Weekendaktiviteterne og kolonidøgnene vil give de unge mulighed for, at deltage i aktiviteter ud af huset. Dette styrker den enkelte i at færdes og agere i det offentlige rum, samt omsætte deres tillærte erfaringer i en ny sammenhæng.

Dagligdagen

Indhold i aktiviteter, oplæg og samtaler...

Vi tager afsæt i hvad, der optager de unge, samt det der kunne være hensigtsmæssigt at introducere dem til. Det at være sammen med unge i andre omgivelser, borte fra de faste rammer, giver os mulighed for at arbejde med de unges interaktion i en ny kontekst. 

I klubben støtter og guider vi de unge i at bruge deres tilegnede færdigheder, mestringsstrategier og nye handlemønstre i andre sociale sammenhænge.

Ungdoms- og fritidstilbud

Når en ung er indskrevet i klubben, arbejder vi løbende med at afklare, hvorvidt det er muligt for de enkelte klubbørn at kunne inkluderes i nogle af kommunens øvrige ungdoms- og fritidstilbud.  Og vi vil løbende introducere og præsentere andre tilbud for vores klubbørn. Vi har mulighed for, gennem et tæt samarbejde og kendskab til disse tilbud, at guide og støtte klubbørnene i overgangen mellem forskellige tilbud.

Kontakt os

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.