Indsatsen

Individuelt tilrettelagte indsatser

Vi tilrettelægger indsatsen, så den enkelte støttes i aftalte delområder. Delområder der for den unge er udfordrende i forhold til at kunne klare en hverdag, have mestringstro og handleredskaber.

Vi tilbyder alle unge kontinuerlige samtaler. Vi støtter dem i at udvikle og fastholde en struktur og få indhold i dagligdagen. Herunder tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. Vi arbejder også med at fastholde et personligt netværk og relationer til familie, jævnaldrende og fritidsaktiviteter. På Vendepunktet prioriterer vi et tæt samarbejde med familien. Vi tilbyder derfor løbende samtaler for hele familien.  

Støtte til unge der kommer på Vendepunktet

Den del af de unge som har deres daglige gang på Vendepunktet indgår i en fast dagsstruktur, med særligt fokus på at kunne frekventere et skoleforløb. Vi arbejder målrettet og tæt sammen med skolerne i Herning kommune. 

Gruppeaktiviteter

Vi arbejder aktivt med miljø-og gruppeterapeutiske aktiviteter. Gennem ART/SPT tilegner de unge sig sociale færdigheder og lærer at håndtere svære følelser. 

Der er kan efter aftale med rådgiver laves aftale om socialtræning i vores klubtilbud.

Kontakt os

Funktionsleder
Anders Holst Jonassen

Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.