Dekorativt billede

Hvem kan lave en henvisning?

  • PPR og specialkonsulenterne: Henviser forældre til børn og unge de møder i skole- og dagtilbudsregi.    
  • Sundhedsplejerskerne: Henviser forældre til børn og unge de møder i hjemmet og eller i skole- og dagtilbudsregi.
  • Fremskudt team: Henviser forældre til børn og unge der henvender sig til fremskudt team.
  • Socialrådgiverne: Henviser forældre til børn og unge under § 44 eller § 11

Hvordan henvises til Styrk din Teen?

Henvisning sker i form af udfyldt overdragelsesskema som sendes til: visitation@herning.dk 

Kontakt os

Funktionsleder
Anders Holst Jonassen

Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.