Samvær

Anbragte børn og unge har ret til samvær og kontakt med venner og pårørende. Her på siden kan du læse om støttet og overvåget samvær i Døgn & Familiestøtte Herning.

Forældre til børn anbragt uden for hjemmet kan få støttet samvær. Det er kommunen der kan beslutte at give forældre støtte til samvær med deres barn eller børn. Ved accept på støttet samvær får familien tilknyttet en samværskonsulent.

Under støttet samvær hjælper og guider vi forældre undervejs. Nogen gange er det bare rart at der en anden voksen i rummet, som kan hjælpe. Vi kender de aftaler der er lavet, og hjælper med at huske dem. Vi ønsker at forældre oplever støttet samvær som rart og hyggeligt.

Støttet samvær er med samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år.

Støttet samvær sker efter Servicelovens § 71, stk. 2.


Overvåget samvær betyder, at der er en repræsentant fra kommunen tilstede under samvær mellem barn og pårørende. Hos os er det en samværskonsulent der er tilstede.

Overvåget samvær sikrer barnet samvær under trygge forhold, samt at vilkår og aftaler for samværet bliver overholdt.

Ved overvåget samvær laver vi en skriftlig beskrivelse til socialrådgiver, der beskriver forløbet af samværet. Det er ikke noget I kan vælge fra.

Børn- og Ungeudvalget kan træffe afgørelse om overvåget samvær hvis:

 • Der er er en bekymring for barnets/den unges sikkerhed under samvær.
 • Barnet har det meget svært under samvær.

Overvåget samvær sker efter Servicelovens § 71, stk. 3. og 4.


Børn og unge, der ikke bor hjemme, har ret til samvær og kontakt med familie og venner. Anbragte børn og unge kan bo i en plejefamilie eller på en døgninstitution.

Det er en socialrådgiver der:

 • Giver lov til samvær.
 • Træffer beslutning om tid og sted.
 • Sætter vilkår for samvær og kontakt.

Socialrådgiver sørger for, at kontakt mellem barn, forældre og øvrige netværk holdes ved lige. Dette sker med hensyn til barnets/den unges behov. Socialrådgiver ser på sundhed og udvikling, og beskytter barnet/den unge mod overgreb. Afgørelsen vægter hensynet til barnet/den unge og formålet med anbringelsen.

Af hensyn til barnets sundhed eller udvikling, kan Børn- og Ungeudvalget afgøre at samværet skal være overvåget i en periode. Eller om samværet skal afbrydes.


Før opstart af samvær afholder vi et opstartsmøde. Til mødet er forældre, evt. pårørende, socialrådgiver, samværskonsulent og fagligkoordinator for samvær.

Formålet med mødet er, at forældre får mulighed for at møde den samværskonsulent som er med til samværet.  Der er god mulighed for at stille spørgsmål og lave aftaler. Eksempelvis hvad forældre gerne vil have at vi finder frem af legetøj eller andet. Og vi vil gerne give en rundtur af både lokaler og have.


Det er muligt at få vejledning før og efter samværet. Vejledning er jeres mulighed for at tale med samværskonsulenten alene. Her kan vi eksempelvis tale om:

 • Noget fra hverdagen, inden jeres barn kommer.
 • Hvad er der sket i dag - hvad gik godt.
 • Det I øver jer på - hvad skal vi huske til næste gang.
 • De mål I har lavet med socialrådgiver.

Vi er meget opmærksomme på, at ikke alt skal nå børns ører. Vi adskiller voksensnak fra det der er for børn.


Der er et tæt samarbejde mellem socialrådgiver, os og forældre.

Vi er med til opfølgningsmøder for samværet. Hvis der er lavet en beskrivelse, gennemgår vi den sammen med jer inden mødet - så vi sammen kan være velforberedte.

Hvornår laver vi skriftlige beskrivelser?

 • Vi laver kun skriftlige beskrivelser ved støttet samvær, hvis I har sagt ja til det.
 • Ved overvåget samvær skal vi sende beskrivelse efter hvert afholdt samvær til socialrådgiver.

Det gode samvær er når der er en god stemning. Og hvor forælder kan hygge sig med deres barn. Samværskonsulenten er i rummet og sørger for at alt er klar.

Det er meget forskelligt hvordan forældre ønsker at være sammen med deres barn. Nogen vil gerne at vi sammen spiller et spil. Andre har mere lyst til selv at lege og hygge med sit barn, medens samværskonsulenten bare er der.

Sammen finder vi ud af hvordan I gerne vil have det.


Vi har 3 rum til samvær. Lokalerne er indrettet så der er mulighed for forskellige aktiviteter - alt efter barnets alder og behov. Der er eksempelvis mulighed for at hygge i sofaen, læse højt eller se film. Der er et spisebord, hvor I kan spise. I må gerne selv tage mad med.

Udenfor har vi en legeplads med hoppepude og sandkasse. Der er legetøj og køretøjer. Vi har også en stor boldbane, som I må bruge. I lokal området er der en butik og Fuglsang Sø er ikke længere væk end I kan gå der til.


Vil du vide mere om os og samvær, har du spørgsmål eller noget helt andet. Du er altid velkommen til at kontakte os via telefon eller mail.

Se boks med kontaktinfo.

 


Samværskonsulent. Der er 4 fastansatte samværskonsulenter. Derudover er der et kops af ca. 15 timelønnede samværskonsulenter tilknyttet.

Samværskonsulenterne dækker samvær på hverdage, samt i weekender.

Fagligkoordinator. Der er ansat 1 fagligkoordinator i teamet. Den faglige koordinator skal sikre at vi laver en stabil og sammenhængende indsats - til gavn for børn og forældre.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Alice Eijgendaal
Centerleder
Tlf.: 21543904
Mobil: 21543904
Send e-mail til alice.eijgendaal@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.