Kurser og temadage

Lørdag d. 13.01.24 vil Henrik Dybvad Larsen, autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og supervision af psykoterapi samt Mette Rahbek, autoriseret psykolog cand. psych. aut. besøge os med temaet:

Fostrets- og fødslens psykologi - barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen!
For få år siden var fosterperioden en overset periode af barnets liv – psykologisk set. I dag anses den for at være blandt de mest betydningsfulde faser i et menneskes liv. Hændelser i fosterperioden og under fødslen kan få vidtrækkende konsekvenser for resten af barnets liv.
Ny viden tyder på, at meget af det, der karakteriserer os som menneske – vores helbred, personlighed og temperament – har sine rødder i de påvirkninger, vi har været udsat for i fostertilværelsen og under fødslen. I de senere år er viden om fostrets og fødslens psykologi på det nærmeste eksploderet.

Der er behov for at udfordre forestillingen om, at fostret kommer til verden som et ubeskrevet blad. Ufødte børn sanser, føler, lærer og påvirkes i høj grad i løbet af fosterperioden.
Viden om fostrets og fødslens psykologi kan dels medvirke til at give fostre og spædbørn en bedre start på livet og dels kan denne viden give os en dybere og mere nuanceret
forståelse af nogle af de problemstillinger, vi møder hos ældre børn, unge og voksne – og hos os selv!
Dette er en kursusdag med stort fokus på ny viden og mindre på metode og behandling!  Sæt tid af i kalenderen – tilmelding er udsendt.

 

Kontakt os

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 4016 3898

Send e-mail til Hanne

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908

Send e-mail til Erling

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.