Kurser og temadage

Lørdag d. 07.10.23 får vi besøg af Jesper Birck, aut.cand.psych. Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi med temaet:

”Følelsesmæssig udvikling – veje til mentalisering forståelser og samspil med børn og unge med udfordringer relateret til mentalisering”

Der er meget tale om mentalisering, men hvad er det egentlig i hverdagen? og hvordan kan ubalancer fremtræde i vores hverdag med anbragte børn og unge? Hvad er ”byggeklodser til mentalisering”?

I så fald hvilke og hvordan støtter vi vejen mod mentalisering? I vores hverdag med børn og unge søger vi konstant at skabe så relevante og berigende samspil som muligt, for at imødekomme deres fysiske, følelsesmæssige, kognitive og sociale behov.

Mange af os har gennem vores praksis igen og igen oplevet at kæmpe for at etablere udviklende samspil, og på engageret vis tilpasset disse, så vi bedst muligt oplever et barn i udvikling og trivsel.Særligt i forhold til den følelsesmæssige udvikling kan det til tider være udfordrende at tilpasse samspil, og kommunikere hvad det egentlig er man egentlig ”har gang i”. Nogle børn kan være ”svære at læse”, andre kan have svingende dagsform og igen andre kan have komplicerede problematikker.

Vi vil på denne dag forsøge at konkretisere aspekter ved udvikling af mentalisering og se på hvordan vi kan få sprog for, og analysere på, de samspil vi både bøvler med, frustreres ved og finder glæde i at have sammen med barnet. Sæt tid af i kalenderen – tilmelding kommer senere

 

Lørdag d. 13.01.24 vil Henrik Dybvad Larsen, autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og supervision af psykoterapi samt Mette Rahbek, autoriseret psykolog cand. psych. aut. besøge os med temaet:

Fostrets- og fødslens psykologi - barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen!
For få år siden var fosterperioden en overset periode af barnets liv – psykologisk set. I dag anses den for at være blandt de mest betydningsfulde faser i et menneskes liv. Hændelser i fosterperioden og under fødslen kan få vidtrækkende konsekvenser for resten af barnets liv.
Ny viden tyder på, at meget af det, der karakteriserer os som menneske – vores helbred, personlighed og temperament – har sine rødder i de påvirkninger, vi har været udsat for i fostertilværelsen og under fødslen. I de senere år er viden om fostrets og fødslens psykologi på det nærmeste eksploderet.

Der er behov for at udfordre forestillingen om, at fostret kommer til verden som et ubeskrevet blad. Ufødte børn sanser, føler, lærer og påvirkes i høj grad i løbet af fosterperioden.
Viden om fostrets og fødslens psykologi kan dels medvirke til at give fostre og spædbørn en bedre start på livet og dels kan denne viden give os en dybere og mere nuanceret
forståelse af nogle af de problemstillinger, vi møder hos ældre børn, unge og voksne – og hos os selv!
Dette er en kursusdag med stort fokus på ny viden og mindre på metode og behandling!  Sæt tid af i kalenderen – tilmelding kommer senere

 

Tirsdag d. 31.10.23 komme medarbejdere fra Børnehjælpsdagen og hjælper os med temaet: Overgang: Fra anbragt ung til et selvstændigt voksenliv.

Få inspiration til hvordan I som plejeforældre aktivt kan hjælpe jeres unge anbragte til at finde den indre motivation og styrker frem mod at de kan stå på egne ben.

Hvilke udfordringer er det, de unge står overfor i overgangen fra efterværn til voksen?
Hvad kan man helt konkret gøre for at understøtte unge til at tage ejerskab i eget liv? Hvordan kan positive forvent­ninger være med til at skabe retning og fremdrift?
Hvad er vigtigt for at den enkelte unge siger til sig selv: “Jeg kan, jeg skal og jeg vil” og har mestring for retning?

Med afsæt i disse spørgsmål og Børnehjælpsdagens erfaringer med at arbejde med anbragte/tidligere anbragte unges personlige og sociale udvikling på EMPOWER4U-forløbet, vil vi via dialog, konkrete øvelser og refleksion præsentere brugbar viden og metoder til at kunne møde de unge i denne til tider svære og udfordrende ’overgangsfase’, for samtidig at klæde dem på til at kunne tage ansvar, forestille sig en fremtid, og ikke mindst opbygge en tro på sig selv undervejs. Denne tema-dag er kun for udvalgte plejefamilier.

Kontakt os

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 4016 3898

Send e-mail til Hanne

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908

Send e-mail til Erling

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.