Kurser og temadage

Familieplejens tema-dag i efteråret finder sted d.19.11.22. 
Temaet er her "Samvær, traumer og tilknytning"

Når et barn anbringes i en plejefamilie, opstår der ofte udfordringer med at få barnets samvær med sin familie til at virke til barnets bedste, så samværet reelt understøtter barnets udvikling i en positiv retning. Der opstår ofte spørgsmål og dilemmaer omkring, hvad det anbragte barn har brug for i forbindelse med samværet med sin familie og netværk for stadig at kunne være i udvikling. Samtidig står plejefamilien med opgaven omkring at håndtere barnets reaktioner på samværet med sin familie, og der kan være mange forskellige fagpersoner i spil med forskellige holdninger i forbindelse med fastlæggelse eller justering af samvær.
Oplægget tager udgangspunkt i, at samværet og dets funktion skal tænkes ind i de mål, der er for anbringelsen som helhed, så vi i højere grad kan se samværet i et udviklingsperspektiv.

Cand. psych. aut. Henriette Misser vil bl.a. indføre os ind i:

• Formål med samvær og opgaverne der er forbundet med dette for såvel barnet som dets
   forældre
• De forskellige tilknytningsformer
• Det traumatiserede barns typiske reaktioner
• Hvordan får vi barnets stemme frem - og hvem har hvilke roller i forhold til at understøtte
   barnets udvikling? 

Kontakt os

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 4016 3898

Send e-mail til Hanne

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908

Send e-mail til Erling

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.