Om at bo på Agerbo

Vi er placeret i landlige omgivelser tæt på byen. Vi har et kæmpe udenoms areal og lækre inde faciliteter. Vi har vores eget storkøkken, hvorfra vi får lækker og varieret mad - hver dag.

Vi har et kæmpe fælles udenomsareal. En del er indrettet som naturlegeplads. På fællesarealerne kan vores børn og unge løbe på løbehjul, køre mooncar, cykle, spille hockey eller fodbold. Vi kan også hoppe på hoppepude, sove i shelters, hygge os i bålhytten og meget mere.

Multisal og sanserum

Indendørs har vi en stor multisal til bevægelse, leg, dans og sang. Her kan vi spille Wii, spille bold og meget mere. Vi kan også være kreative i værkstedet, hvor vi bl.a. kan male, klippe, tegne og sy. Og så har vi et lækkert sanserum, som er et hvidt rum med forskellige lyseffekter, videoprojekter, vandseng og boldbad. Her kan vi skabe en kontrolleret sansemæssig oplevelse. Type, styrke og mængde af stimuli tilpasses den enkelte.

Struktur i dagligdagen

Vores dag er præget af faste rutiner. Rutiner tilgodeser barnets dag bedst muligt. Vores børn og unge er meget forskellige. De har derfor forskellige behov og dagsprogrammer. Dagsprogrammer giver forudsigelighed og tryghed i hvordan dagen forløber. Dette er meget vigtig for vores børn. Stukturen er lavet ud fra:

  • Hvordan barnet/den unge bedst støttes dagen igennem.
  • Hvem barnet/den unge er.
  • Hvordan deres handicap bedst kan imødekommes.

Nogle bruger støttesystemer i form af boardmaker eller piktogrammer for at kunne overskue dagens program. Vi har også børn der bruger Pecs og konkrete billeder til hver enkel situation.

De 4 grupper

Vores børn og unge har meget forskellige behov. Det stiller store krav til både vores pædagogik og de fysiske rammer. Derfor er vi opdelt i 4 forskellige grupper med hver sine rammer og specialer.

Luk alle
Åben alle

Gruppe 1

Vi har 5 værelser med både døgn- og aflastningspladser. Vores dag er præget af faste rutiner der tilgodeser barnets dag bedst muligt.

Vores børn er meget forskellige. De har derfor forskellige dagsprogrammer. Dagsprogrammer giver forudsigelighed og tryghed i hvordan dagen forløber. Dette er meget vigtig for vores børn.

Børnene har hver deres forcer og interesser. Vi tilrettelægger de daglige aktiviteter, så de passer til de enkelte børn. Vi udfordrer børnene, hvor de har behov for det. En tur kan i sin enkelthed være en køretur, der giver ro til at slappe af. Det kan også være en tur i skoven. Det kan være på legeplads. Eller et andet sted hvor børnene kan udvikle sig motorisk og socialt.

Gruppe 2

Vi har 5 døgnpladser. Vores hverdag er struktureret, tryg og udfordrende. Vi tager afsæt i det enkelte barns muligheder og interesser. Hverdagen er struktureret, så den giver mest mening for den enkelte. Der veksles mellem små aktiviteter og pauser. Det er vigtigt for børnene at holde pauser indimellem. De får mange sanseindtryk. En pause sikrer de ikke bliver overstimulerede.

De daglige aktiviteter er meget individuelle. Det kan være sansestimulerende aktiviteter, som at lege med modellervoks, sand og vand. Det kan være at lege i haven. Eller man kan få læst højt af en bog.

Gruppe 3

Vi er en skærmet enhed med 2 døgnpladser. Vores børn har forskellige diagnoser, som kræver forskellige pædagogiske tiltag. Hvert barn har brug for en rolig, positiv og tydelig voksen, som støtter og guider dem i hverdagen. Strukturen er tilpasset børnenes behov. Vi sikrer os, at pædagogikken kan skabe trivsel og udvikling for barnet. Vi har øje for barnets nærmeste udviklingszone, og stiller de rette krav. 

Hvert barns dagsform kan variere meget. Det er centralt, at vi ser og møder barnet, der hvor det er - lige her og nu. Det er ud fra dagsformen vi tilrettelægger aktiviteter og samvær, som styrker barnets udvikling.

Gruppe 4

Vi har 9 værelser med både døgn- og aflastningspladser. Vores dag er præget af faste rutiner der tilgodeser barnets dag bedst muligt.

Vores børn er meget forskellige. De har derfor forskellige dagsprogrammer. Dagsprogrammer giver forudsigelighed og tryghed i hvordan dagen forløber. Dette er meget vigtig for vores børn.

Børnene har hver deres forcer og interesser. Vi tilrettelægger de daglige aktiviteter, så de passer til de enkelte børn. Vi udfordrer børnene, hvor de har behov for det. 

Kontakt os

Shanna Schou
Funktionsleder
Mobil: 21267746
Send e-mail til shanna.schou@herning.dk

Maj-Britt Skytte 
Teamleder
Mobil: 20726776
Send e-mail til hchmb@herning.dk

Karin Wraae
Teamleder
Mobil: 20867315
Send e-mail til karin.wraae@herning.dk

Christian Grønbæch 
Teamleder
Mobil: 29366668
Send e-mail til christian.groenbaech@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.