Sensoriske profiler

Her på siden kan du læse om sensoriske profiler

At opfatte og bearbejde sanseindtryk

Sensorisk profil (Sensory Profile) er en test, der afdækker vores måde at opfatte og bearbejde sanseindtryk på. Testen er et spørgeskema.

Når testen er opgjort, viser profilen om det er nødvendigt med mange eller få sansestimuli for at barnet reagerer på dem. Profilen viser også om barnets respons på stimuli fører til en aktiv eller passiv handling.

Ligevægt i sansesystemet

Profilen er et redskab til at skabe mest mulig ligevægt i barnets sansesystem. Og vi benytter den til at:

  • Afpasse aktiviteter, aktivitetsniveau samt omgivelser.
  • Give barnet redskaber til selv at mestre stimuli.

Ønsker du uddybende materiale, er du velkommen til at sende os en mail.

Svømning

Kontaktinfo

Videnscenter 

Vil du vide mere om vores ydelser, har du spørgsmål eller ønsker uddybende materiale? Du er velkommen til at kontakte os via telefon eller mail.

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 40163898

Alice Eijgendaal
Funktionsleder
Tlf.: 21543904

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail