Mundstimulering

Her på siden kan du læse om mund- og ansigtsstimulation til at minimere fejlsynkning

Børn og unge med multiple funktionsnedsættelser har ofte vanskeligheder med at spise og drikke på grund af dårlig mundmotorik. Dårlig mundmotorik kan være skyld i fejlsynkning med risiko for lungebetændelse. En dårlig mundmotorik kan skyldes

 • For høj eller for lav muskelspænding i ansigt og mund.
 • Øget eller nedsat følesans i ansigt og mund.
 • Manglende koordinering af muskulatur og bevægelser

Behandling:

I vores behandling inddrages elementer fra forskellige koncepter. Fælles for koncepterne er, at de sigter mod forbedret funktion med der af øget selvstændighed og livskvalitet. Vi inspireres af:

 • FOTT (ansigts-, mund- og svælgterapi).
 • Castillo Morales (neuromotorisk udviklingsterapi og orofacial regulationsterapi).
 • Bobath (organisering af motorisk kontrol og bevægelse).
 • OPT (oralmotorisk og -sensorisk træning).

Undersøgelse:

Det er altid vores ergoterapeut, der foretager en grundig undersøgelse.

Træning:

Med afsæt i undersøgelsen udarbejder ergoterapeuten et træningsprogram. Det er også ergoterapeuten, der følger op på programmet og retter til - alt efter behov.

Oplæring:

For at sikre ensartethed oplærer ergoterapeuten alle personaler i at udføre hele eller dele af programmet.

Mål og tidshorisont:

Det er vores ergoterapeut, der opsætter delmål og mål med en tidshorisont for træningen - og evaluerer undervejs.

Mål for træningen kan eksempelvis være at:

 • Forbedre sensibilitet i og omkring munden.
 • Forbedre læbelukke.
 • Forbedre bearbejdelse af maden i munden.
 • Opnå mindre savlen.
 • Opnå eller vedligeholde evne til at få smagsoplevelser.
 • Vedligeholde spisefunktion i samspil med sondeernæring.
 • Opstarte spisning.

Ønsker du uddybende materiale, er du velkommen til at sende os en mail.

Dekorativ billed

Kontaktinfo

Videnscenter 

Vil du vide mere om vores ydelser, har du spørgsmål eller ønsker uddybende materiale? Du er velkommen til at kontakte os via telefon eller mail.

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 40163898

Alice Eijgendaal
Funktionsleder
Tlf.: 21543904

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail