Ergoterapi

Her på siden kan du finde information om vores ergoterapeutiske tilbud til specialbørn

I Videnscentret tilbyder vi en række forskellige ergoterapeutiske tilbud. 

 • Sensory Profile: Synliggør tiltag der kan gøre det nemmere for barnet at være deltagende i hverdagens aktiviteter.
 • Spise- og drikke vanskeligheder: Med afsæt i undersøgelser af barnets mundmotorik vurderer vi funktionen og eventuelle behov for træning.
 • Sanseintegration: Vi vurderer om barnet over- eller underreagerer på sansestimuli og tilrettelægger herefter en tilpasset indsats.
 • Testning af motorik og kognition: Her kan vi benytte flere forskellige tests alt efter hvad der er relevant for det enkelte barn.
 • Almindelig Daglig Livsførelse (ADL): Vi vurderer barnets daglige færdigheder og giver råd og vejledning i forhold til dette.
 • Tegn-til-tale:Kommunikation ved hjælp af fagter der understøtter det talte sprog.
 • Træning via leg og aktiviteter: Med fokus på inddragelse af barnet, herunder finde barnets motivation og ressourcer, udarbejder vi relevante stimulationsforslag.
 • Specialviden omkring børn med cerebral parese - i CPOP (cerebral parese opfølgningsprogram).
 • Råd og vejledning vedr. lejring og positionering
 • Mestrings- og læringsstrategier: Vi kan hjælpe med strategier til at kunne mestre hverdagen med et barn med multiple funktionsnedsættelser/handicap.
 • Præmature børn: Vi giver råd og vejledning i håndtering af børn, som er født for tidligt.

Ønsker du uddybende materiale, er du velkommen til at sende os en mail.

 

Kontaktinfo

Videnscenter 

Vil du vide mere om vores ydelser, har du spørgsmål eller ønsker uddybende materiale? Du er velkommen til at kontakte os via telefon eller mail.

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 40163898

Alice Eijgendaal
Funktionsleder
Tlf.: 21543904

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail