Hvem kan vejlede jer

Her på siden kan du læse om vejlederkorpset, vores værdier og faglige kompetencer.

Vi er pædagoger og sygeplejersker, der tager de opgaver der passer til vores kompetencer. Vi kan i enkelte vejledningsopgaver tilknytte flere vejledere.

Med fokus på det der går godt...

Vi er fleksible og har erfaring med at tilpasse vores tilbud, så det opfylder jeres helt specifikke behov. Vi tager afsæt i neuropædagogikken og i en individuel og anerkendende udviklingstænkning (KRAP). Denne tilgang tydeliggør jeres og jeres barns ressourcer, og giver os et fagligt fokus at tilrettelægge tiltagene ud fra. 
Vi er et vejlederkorps der jævnligt får supervision og faglig sparring. På den måde drager vi nytte af hinandens viden og kompetencer.

Læs mere om vores faglige metoder her 

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Videnscenter

Vil du vide mere om vores ydelser, har du spørgsmål eller ønsker uddybende materiale? Du er velkommen til at kontakte os via telefon eller mail. 

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 40163898 

Alice Eijgendaal
Funktionsleder
Tlf.: 21543904 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail