Et vejledningsforløb

Her på siden kan I læse om et vejledningsforløb i Døgn & Familiestøtte Herning - fra start til slut

For at starte i et vejledningsforløb skal I før første møde (sammen med jeres sagsbehandler) beskrive følgende i et overdragelsesskema: 

  • Hvad ønsker I vejledningen til?
  • I hvor stort omfang ønskes vejledning?
  • I hvor lang tid forventes støtten at skulle gives?

Efterfølgende afholder vi et opstartsmøde med jer og sagsbehandler. Her præciseres opgaven og forløbet beskrives:

  • Omfang af hjemmebesøg - timer og interval
  • Skal vejledningen være i lokaler hos os eller hjemme?
  • Mål og delmål - hvad tager vi først fat i?
  • Opfølgningsmøder med jer og sagsbehandler, hvornår og hvor ofte?
  • Præsentation af vedligeholdelsesplan.
  • Udarbejdelse af aftalekontrakt for Vejledning.

Ved opstartsmødet laver vi et overdragelsesskema. Og vi sætter mål for vejledningsforløbet. Heri fremgår vores aftaler og referat for mødet. Når forløbet er slut, laver vi en vedligeholdelsesplan. Den indeholder de strategier, som er blevet gennemgået under vejledningen til jeres fremtidige brug. Vedligeholdelsesplanen bliver sendt til Sagsbehandler og jer senest en uge før afslutningsmødet. På afslutningsmødet, har I mulighed for at give jeres mening til kende.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Videnscenter

Vil du vide mere om vores ydelser, har du spørgsmål eller ønsker uddybende materiale? Du er velkommen til at kontakte os via telefon eller mail. 

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 40163898 

Alice Eijgendaal
Funktionsleder
Tlf.: 21543904 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail