TEACCH

Her på siden kan du læse hvordan vi bruger TEACCH i det daglige arbejde

TEACCH er en ydre struktur med visualiserede dagsskemaer. TEACCH er en struktureret tilrettelagt undervisning af børn med autisme. Metoden tager udgangspunkt i en grundlæggende teoretisk forståelse af autisme og det enkelte barn, med dets særlige evner og behov.

TEACCH er til børn med kommunikative og kognitive vanskeligheder. Systemet er til børn, der har behov for støtte til selvorganisering og en ydre struktur. Metoden skaber en ydre struktur med visualiserede dagsskemaer, arbejdssystemer og instruktioner vha. tegn, pictogrammer, konkreter.

Målet med TEACCH er at udvikle:

  • Individuelt tilpassede strategier. Målet er at hjælpe barnet til at overskue og mestre en hverdag med opgaver og aktiviteter.
  • En ydre struktur og fleksible støttesystemer, der tilsammen øger barnets selvstændighed, kompetencer og handlemuligheder.
Billedet viser et eksempel på en anvendt støttestrimmel til en tur i biografen. 1: jakke på. 2: sikkerhedssele på. 3: køre bus. 4: i biografen. 5: købe billetter. 6: købe cola og popcorn. 7: finde vores plads. 8: se film. 9. sikkerhedssele på. 10: køre bus. 11: Hjem. 12. Gå i garderobe.