Boardmaker

Her på siden kan du læse om vores brug af Boardmaker til at kommunikere og skabe struktur.

Boardmakersystemet er et computerprogram med mere end 4500 symboler. Billederne kan ændres og laves helt personlige. Der kan indsættes billeder både fra nettet eller fra eget fotoalbum.

Boardmaker anvendes til at:

  • Lave strukturtavler. 
  • Visualisere et dagsprogram.
  • Skitsere et forløb.
  • Skabe overskuelighed, forudsigelighed og ensartethed.

Nyttige links:

Billedet viser et eksempel på, hvordan vi med boardmakere, kan dele en badesituation op i sekvenser. Det første billede viser en bruser. Billede to, tage tøj af. Billed tre, tænde for vandet. Billed fire, skylle sig. Billed fem, vaske hår. Billed seks, vaske krop. Billed syv, skylle sæbe af. Billed otte, tørre sig.

Boardmaker der skitserer et forløb - at tage et brusebad