Dekorativt billede

Vejledningen i DFH

Luk alle
Åben alle

Mål med Vejledningen

Målet er at forældre i målgruppen modtager viden om barnets/den unges konkrete udfordringer og får:

 • Strategier til positivt forældreskab
 • Strategier til at støtte barnets/den unges udvikling
 • Strategier til at forebygge problemskabende adfærd og/eller konflikter
 • Strategier til at håndtere problemskabende adfærd og/eller konflikter
 • Reducere anvendelse af straf og tvang
 • Styrke forældres tro på egne forældreevner i forhold til at mestre hverdagen
 • Styrke forældresamarbejdet
 • Øge trivsel i familien ved at reducere stressniveauet

Der arbejdes med individuelle mål, som blandt andet kan omhandle:

 • Psykoedukation (diagnoseforståelse)
 • Forebyggelse og håndtering af problemskabende adfærd
 • Strategier i forhold til kravsætning
 • Anvendelse af motivationssystemer
 • Udarbejdelse af visuelle støttesystemer
 • Struktur, ramme- og grænsesætning
 • Rollemodelindlæring i hverdagen
 • Søskendeproblematikker
 • Forflytninger og håndtering i forbindelse med børn og unge med fysisk funktionsnedsættelse
 • Strategier til at arbejde med den sorg, som er forbundet med dét at have et barn/en ung med fysisk, psykisk, intellektuel eller sensoriske funktionsnedsættelse og/eller adfærdsmæssige udfordringer
 • Seksualvejledning

Gældende ved alle forløb

 • Det er altid faguddannet personale som udfører vejledning. Det kan fx være pædagoger, sygeplejersker, seksualvejleder samt sorg og krise terapeut.
 • Vejledningen foregår som udgangspunkt hos Døgn & Familiestøtte Herning, Brændgårdvej i Herning eller i familiens hjem.
  OBS: Ved vejledning i hjemmet kan forældre ikke forlade hjemmet under vejledningen, da de har det fulde ansvar for deres barn/ung under hele vejledningen.
 • I vejledningen deltager begge forældre, hvis det er muligt. Også selvom forældrene bor hver for sig.

Ramme ved gruppeforløb

Stepping Stones:

 • 2-3 vejledninger a ca. 2 timer med psykoedukation i mindre grupper a ca. 2-3 forældrepar
 • Uge 1-6: Én session ugentlig a 2½-3 ¼ time
 • Uge 7-9: Én session ugentligt bestående af 20-30 min. tlf. samtale
 • Uge 10: Én session a 3 timer
 • afsluttende møde

Styrk din Teen:

 • 2-3 vejledninger a ca. 2 timer med psykoedukation i mindre grupper a ca. 2-3 forældrepar
 • Uge 1-5: Én session ugentligt af 3-3½ time
 • Uge 6-7: Én session ugentligt bestående af 20-30 min. tlf. samtale
 • Uge 8: Én session a 3 timer
 • afsluttende møde

Ramme ved individuelt forløb

 • Opstartsmøde
 • 3-4 vejledninger a max 1½ time
 • Opfølgningsmøde
 • 5-6 vejledninger a max 1½ time
 • Afslutningsmøde

Proces - start til slut

Et vejledningsforløb indeholder som udgangspunkt deltagelse i et af følgende gruppeforløb:

 1. Stepping Stones, som henvender sig til forældre i målgruppen med børn i alderen 2-12 år 
 2. Styrk din Teen, som henvender sig til forældre i målgruppen med børn i alderen 12-17 år 

Forinden deltagelse i et gruppeforløb er det muligt at modtage deltage i 2-3 vejledninger med psykoedukation i forbindelse med barnet/den unge konkrete udfordringer. Dette foregår i mindre grupper forældre til 2-3 andre børn/unge.

Hvis nogle omstændigheder gør, at det ikke er muligt for forældrene at deltage i et gruppeforløb, kan der tilbydes individuel vejledning.

Processen i forbindelse med et gruppeforløb:

 1. Henvendelse: Vejledningen, DFH modtager overdragelsesskema
 2. Dialog med henviser og forældre
 3. DFH vurderer relevant indsats
 4. Opstart af evt. psykoedukation
 5. Deltagelse i Gruppeforløb
 6. Opfølgnings- og/eller afslutningsmøde i det tilfælde vejleder vurderer dette relevant. Her deltager forældre, henviser og vejleder.

Processen i forbindelse med et individuelt forløb:

 1. Henvendelse: Vejledningen modtager overdragelsesskema
 2. Dialog med henviser og forældre
 3. DFH vurderer relevant indsats
 4. Sagen fordeles til en vejleder
 5. Opstartsmøde, hvor forældre, henviser og vejleder deltager og mål for indsatsen beskrives
 6. Individuel vejledning
 7. opfølgningsmøde, hvor forældre, henviser og vejleder deltager og indsatsen evalueres sammen med målene.
 8. Individuel vejledning
 9. Vejleder udarbejder vedligeholdelsesplan
 10. Afslutningsmøde, hvor forældre, henviser og vejleder deltager og forløbet afsluttes.

Kontakt os

Funktionsleder
Anders Holst Jonassen

Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.