Sondeernæring og pleje af sonde

Luk alle
Åben alle

Formål

At sikre at beboeren får den ordinerede ernæring og medicin i sonden,  herunder at der er korrekt håndtering af sonden med henblik på at undgå infektioner/tilstoppelse.

Indikation for sondeernæring vil fremgå i  CURA  under  Helbredstilstande.

At sikre korrekt vedligehold af  Mic-Key knap, samt at den skiftes ved behov.

Ansvar og kompetencer

Alt personale  i DFH, der er oplært i håndtering af sondemad og pleje/vedligehold af  Mic-Key knap må udføre alle procedurer i denne instruks.

Personale oplæres af en  sundhedsfaglig  medarbejder  og der forefindes en oversigt over personale oplært i  Sondeernæring.

Alt personale har et selvstændigt ansvar for at spørge om hjælp ved tvivl om håndtering eller hvis de ikke føler sig tilstrækkeligt kompetente til at udføre opgaven. 

Beskrivelse

En PEG sonde er en tynd slange, som går gennem huden på maven og direkte ind i mavesækken.

Sonden sikrer, at beboeren får tilstrækkelig ernæring, væske og medicin. Beboeren kan stadig drikke og spise samtidig med, at han/hun har sonden.

Sonden holdes på plads af en lille plade eller en ballon inde i mavesækken, og på huden af en lille plade.

Efter cirka 2 mdr. er mavesækken vokset til bugvæggen og der kan skiftes til en gastronomisonde. Populært kaldes sonden en MIC-KEY  knapsonde. Indgrebet foregår i fuld narkose og der kan i nogle tilfælde anlægges en Mic-Key knap med det samme.

Opbevaring af sondemad

 • Uåbnet kan sondemad opbevares ved stuetemperatur.
 • Anbrudte poser med sondemad opbevares i køleskab, hvor det kan holde sig i 24 timer.
 • Ved behov for at medbringe  anbrudt sondemad, anbefales opbevaring i køletaske med fryseelementer.
 • Ophældt i anden beholder (flaske, sprøjte, glas med videre) bør sondemaden  indtages inden for ½ time.
 • Med ernæringssæt/pumpe og ernæringssæt, kan sondemad holde sig i 24 timer uden for køleskab. Ernæringssæt og pose må ikke skilles ad.  Både ernæringssæt og pose kasseres efter 24 timer.
 • Alt  anbrudt sondemad markeres med dato og  klokkeslæt.

Sondeernæring

Man skal sikre sig, at det er den rigtige type af sondemad (fremgår af beboerens madskema), at udløbsdatoen ikke er overskredet og at sondemaden ikke er grynet/skiller.

Sikre at det er den korrekte mængde, hastighed samt tidspunkt for måltidet (fremgår af madskemaet).

Lejring

Ved lejring skal vi sikre at:

 • Beboeren er lejret korrekt på siden (aldrig på ryggen), når der gives sondemad i sengen.
 • Hovedgærdet eleveres 30 grader og sænkes igen 30 min. efter indgift med sondemad/vand.

Vedligehold af Mic-Key og forlængerslange

Daglig vedligehold

 • Vask huden rundt om hudåbningen (stomaet), min. 1 gang dagligt med en klud/gazestykke med sæbevand, i forbindelse med bad eller efter behov. Sæben vaskes af med rent vand og tørres. Området skal derudover holdes rent og tørt. Huden smøres med et tyndt lag barrierecreme. Hvis beboeren er i behandling med salve/creme, ses det i Cura.
 • Drej Mic-Key knappen en hel omgang én gang om dagen. Det forhindrer sonden i at "gro fast" og gør det nemmere at tage den ud, når den skal skiftes.
 • Skyl forlængerslangen og Mic-Key-sonden igennem med 10 - 20 ml vand før og efter hvert måltid.
 • Vask forlængerslangen med almindeligt opvaskemiddel efter hver brug og skyl grundigt med vand. Der kan med fordel bruges en tandbørste til at fjerne sonderester i ENfit koblingen.
 • Rens selve Mic-Key knappen med en fugtig vatpind, for at holde den fri for mad og medicinrester.
 • Hvis der gives sondemad kontinuerligt via pumpe, skal Mic-Key-sonden og forlængerslangen gennemskylles med vand, gerne tre gange dagligt. Brug helst sidestudsen på ernæringssættet.

Ugentligt vedligehold

 • Forlængerslangen skiftes ugentligt. Der sættes navn og dato på med en dymo.
 • Kontrollér og skift vandet i ballonen én gang om ugen (søndag) ved at sætte den lille sprøjte i ballonporten, trække alt vandet ud og kassere det. Lad Mic-Key knappen blive siddende på plads imens. Fyld den korrekte mængde vand i ballonen og dokumenter i observationen "Kontrol af sonde".
 • Det er angivet i CURA hvilken størrelse Mic-Key knap beboeren har og hvor mange ml. der fyldes i ballonen. Hvis du tager sonden ud, kan du opleve, at det ikke er lige så let at sætte den brugte sonde i igen, som da den var helt ny. Efter brug kan ballonen nemlig ikke trække sig helt så meget sammen, som når den er ny og ubrugt. Bliv ikke forskrækket over ballonens farve - mavesyren og evt. medicin gør den mørkere efter kort tids brug.

Obs. Sprøjter til medicin er engangssprøjter og kasseres efter hver brug. 

        Mic-key knapper skiftes efter behov og nye bestilles gennem Nutricia. 

Tilstopning af sonden

Daglig pleje af sonde og  Mic-Key knap minimerer risikoen for tilstopning.  Hvis sonden alligevel stopper til, skylles den igennem med danskvand,  cola eller ananasjuice. Du kan med fordel  bruge en lille sprøjte for at øge trykket, når du skyller  sonden. 

Hvis det ikke lykkes at opløse madresterne, kan du tage  Mic-Key ud af  stomaet og presse madresterne ud af  sonden. Kontakt den sundhedsfaglige vagt ved behov for vurdering af skift af  Mic-Key k nap ved tilstopning.

Infusion med pumpe

Se beboerens madplan ift. indstilling af ernæringspumpen.

Vejledning til brug af  Nutricia sondemaskine

Start sondemaden:

 • Tænd maskinen ved at holde  ON/OFF-knappen inde, indtil  maskinen hyler. Der kommer her en masse tal frem - vent. 
 • Tryk på  DOSE=VOL  for at indtaste den ønskede mængde f.eks. 200 ml.  Se på madskemaet.
 • Derefter på  INFO  -  dette er den mængde mad, der er givet i et tidligere måltid. Hvis man starter et nyt måltid, skal der derfor stå 0 ved  info.  Det gør man ved at trykke på  CLR  (clear = nulstil)
 • Tryk derefter på  ml/h  (ml i timen) f.eks. 400 ml i timen.  Se på madskemaet.
 • Tryk  START/STOP
 • Ved pause (f.eks. ved medicingivning) -  Tryk på  START/STOP

Når måltidet er  færdigt,  står der  END OF DOSE  - Så slukkes maskinen på  ON/OFF-knappen .

Når der er kommet et knæk/glemt at åbne en klemme -  OCC in  eller  OCC out

Hvis sonden løber tør -  Står der  AIR

Hvis sondemaskinen mangler strøm -  Står der  BATT

Pleje af munden

Det er vigtigt med god mundhygiejne hos beboere, der sondeernæres, da spytsekretion nedsættes pga. manglende eller nedsat føde- og væskeindtagelse.

Tænder og mundhule holdes dermed ikke fugtige  og rene, hvilket kan føre til ubehag i form af dårlig ånde, tørre slimhinder, tørre læber, belagt tunge, irritation og forringet tandstatus. Det kan forårsage udvikling og spredning af infektion i mundhulen.

Der udføres tandbørstning/mundpleje min. 2 gange dagligt.

Bivirkninger

Hvis sondemaden gives for hurtigt, kan det give gener for beboeren i form af mavesmerter/luft i maven, kvalme/opkast, diarré. Hvis det ikke er tilstrækkeligt at nedsætte hastigheden på måltidet, kan det være nødvendigt at se på typen af sondemad, mængden af sondemad til måltidet og/eller tidspunktet for måltiderne og prøve at tilpasse det.

INSTRUKS

Ikrafttrædelse 
Maj 2021

Revideret:
Maj 2021

Næste revision:
September 2022

Udarbejdet af: 
Ditte Fay Fraser 
Henriette Engsig

Godkendt af:
Ledelsen i DFH

Gældende for:
Medarbejdere i DFH