Medicingivning til børn i skoler og dagtilbud

Luk alle
Åben alle

Formål

At sikre ensartet og høj patientsikkerhed ved håndtering af medicin ved overgang til skole og dagtilbud

Ansvar og kompetencer

Ledelsen på Skolen/dagtilbuddet og ledelsen på Bostedet har ansvar for en skriftlig introduktion til personalet fremgår.

Medarbejderene har ansvar for at der medsendes medicin og udprintet medicinliste fra Cura, med de nødvendige beskrivelser for at skolen/dagtilbuddet kan håndtere medicingivning. 

Beskrivelse

Medicingivning bør så vidt muligt foregå på bostedet uden for det tidsrum, børnene er i dagtilbud eller skole. Personalet i dagtilbud og skoler har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.

Det er imidlertid vigtigt for børn, også børn med kronisk eller længerevarende sygdom, at have adgang til pasning og kontakt til andre børn i dagtilbud og at deltage i skolegangen i den udstrækning, deres sygdomstilstand tillader det. Ved kroniske eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen.

Når medicin skal gives på tidspunkter, hvor børnene er i dagtilbud eller skole, bør personalet, i det omfang det er muligt, påtage sig opgaven. Det vil oftest dreje sig om børn med kronisk eller længerevarende sygdom, og der skal være tale om lægeordineret medicin i FMK

Registreringsskema til anvendelse i skolemappen findes på Intra under Skemaer og skabeloner i mappen Sundhedsfaglig.

1. Akutte tilfælde

I tilfælde af epilepsi kan der ved visse børn være ordineret anfaldsbrydende medicin til PN ordination. 

Beskrivelsen af håndtering af anfald for det enkelte barn skal ligge I Cura under PN ordination på det anfaldsbrydende præparat. Denne skal være printet og forefindes i skolemappen.

2. Daglig procedure

Barnet skal have sin skolemappe med I skole/dagtilbud når barnet afleveres I skole/dagtilbud.

Skolemappen skal indeholde

  • Aktuel medicinliste (Printes I Cura - ordinationsoversigt)
  • Medicinskema/pjece til daglig registrering. I denne pjece skal skolen/dagtilbuddet kvittere for givet medicin og tidspunkt, samt initialer
  • Anfaldsskema og håndtering af anfaldsbrydende medicin til PN. 
  • Procedure for håndtering af ex. Nervus vagus stimulator. 
  • Lejringsbeskrivelser af børnene
  • Madplan og beskrivelse af sondeernæringen
  • Øvrige  

Håndtering af medicin til/fra skole-/dagtilbud

Når børn sendes afsted i skole pakkes relevant medicin til ugen, samt ordinationsoversigt udskrevet fra Cura PC. Udfyld administrationsnotat: Medicin udlevering til selvadministration.

Når børn returnerer med tomme dispenseringsæsker m.m. afsluttes administrationsnotatet. Der skrives som bemærkning, hvis der er en dag hvor medicin ikke er givet i skolen.

INSTRUKS

Ikrafttrædelse 
Maj 2021

Revideret:
Maj 2021

Næste revision:
September 2022

Udarbejdet af: 
Ditte Fay Fraser 
Henriette Engsig

Godkendt af:
Ledelsen i DFH

Gældende for:
Medarbejdere i DFH