Måling af CRP - TJØRRINGHUS

Luk alle
Åben alle

Begrebsafklaring

Her er en liste over de forkortelser du kan støde på i denne instruks.

 • DFH = Døgn og Familiestøtte Herning 
 • UTH = Utilsigtede hændelse
 • FMK = Fælles Medicinkort
 • PN = efter behov
 • CAVE = lægemidler som en patient bør undgå at få grundet allergi
 • KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 • CRP = C-Reaktivt Protein

Baggrund

Måling af CRP SKAL ALTID ske efter ordination fra læge, og må ikke foretages uden dette. Det er lægens ansvar at vurdere og handle på baggrund af den målte CRP.

Formål

At sikre kvalitet og sikkerhed i proceduren omkring måling af CRP.

At sundhedsfaglige på Tjørringhus har den nødvendige oplæring i måling af CRP.

Krav til personalet

Den sundhedsfaglige skal være oplært i brug af I-CHROMA Reader.

Den sundhedsfaglige skal følge HURTIG-GUIDE I CHROMA Reader ved hver måling.

Den sundhedsfaglige er ansvarlig for at give besked til den sygeplejefaglige koordinator når sidste Buffer og testkasette er anbrudt. Den sygeplejefaglige koordinator søger for genbestilling af Buffer og testkasetter.

Nye sundhedsfaglige i DFH skal introduceres og undervises i håndtering og brugen af udstyr af kollega der er oplært i funktionen, eventuel med hjælp fra den sygeplejefaglige koordinator. Der kvitteres for oplæring på kompetencekortet.   

Målgruppe

Børn og unge på Tjørringhus, der ikke har mulighed for at komme til egen læge og hvor man mistænker infektion pga.

 • Svækkelse af almen tilstand
 • Der måles temperatur 38,0 grader celsius eller mere

OBS! Der skal forelægge samtykke fra forældre inden måling.

Fremgangsmåde

HURTIG GUIDE I-CHROMA Reader følges altid. Guide er vedhæftet I-CHROMA Reader apparaturet, som forefindes på sygeplejekontoret. Buffer og testkasetter findes i køleskabet på afdeling Nord.

Du skal bruge følgende til CRP-måling

 • handsker
 • spritserviet
 • gasestykke
 • ichromax detection buffer (koppen med væske i)
 • ichromax cartridge (kasetten)
 • ichromax sample collecters (kapillærrør)
 • accu-chek safe-T-pro plus (nål til at stikke)

Dokumentation

Det dokumenteres i Cura, at der på baggrund af lægelige ordination er målt CRP. Efterfølgende handling dokumenteres ligeså.

Kvalitetssikring af apparatur

Der køres kontrolmateriale (vnr 6404022) i stedet for patientmateriale hver 3. måned. Testsvaret skal ligge inde for det interval som kontrolmaterialet foreskriver. Foretages af sygeplejefaglig koordinator. Kontrolmateriale bestilles ved Mediq.

Ved spørgsmål omkring apperatur kontakt:

Rikke Lundgreen, Mediq   l   Telefon 2512 2277

INSTRUKS

Ikrafttrædelse 
Maj 2021

Revideret:
Maj 2021

Næste revision:
September 2022

Udarbejdet af: 
Ditte Fay Fraser 
Henriette Engsig

Godkendt af:
Ledelsen i DFH

Gældende for:
Medarbejdere i DFH