Brug af håndkøbs- og naturlægemidler samt kosttilskud

Luk alle
Åben alle

Begrebsafklaring

Her er en liste over de forkortelser du kan støde på i denne instruks.

  • DFH = Døgn og Familiestøtte Herning 
  • UTH = Utilsigtede hændelse
  • FMK = Fælles Medicinkort
  • LMK = Lokal Medicinkort (Ordinationsoversigt)
  • PN = efter behov
  • CAVE = lægemidler som en patient bør undgå at få grundet allergi
  • KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
  • CRP = C-Reaktivt Protein

Formål

At medarbejderne ved hvilke præparater der må håndteres.

At beboere med yderligere behov for kost- og vitamintilskud har mulighed for at få det dækket. Kost- og vitamintilskud dækker over naturmedicin, vitaminpiller og dråber af forskellige typer. 

At beboere kan få behandling med cremer, som lægen ikke kan ordinere via FMK (F.eks. Inotyol m.m.).

At Nacl (saltvand) kan købes direkte på Apoteket til brug for behandling med ordineret portaneb.

Ansvar og kompetencer

Lægen skal altid orienteres, hvis du har kendskab til eller forældrene ønsker, at beboerne tager naturlægemiddel, vitamin og kosttilskud eller håndkøbsmedicin, da det kan have betydning for virkningen af den medicin, som lægen har ordineret.

Hvis lægen har ordineret naturlægemiddel, vitamin og kosttilskud eller håndkøbsmedicin skal der tjekkes om der er fyldestgørende behandlingsindikation for præparatet. Derudover skal det sikres, at præparat er ordineret i FMK. 

Fremgangsmåde – Procedure

Hvis lægen ikke har ordineret, godkendt eller accepteret naturlægemiddel, vitamin og kosttilskud eller håndkøbsmedicin må du under ingen omstændigheder håndtere præparatet.

Dokumentation

Unge over 15 år kan købe håndkøbslægemidler i udleveringsgruppe HF, HX eller HV. Unge over 18 år, kan også købe håndkøbslægemidler i udleveringsgruppe HX18, andre steder end på apoteket.

HF - HF betyder, at du kan købe så mange pakninger, du ønsker af lægemidlet

HX - HX betyder, at du uden for apoteket kun kan købe én pakning af hvert af de lægemidler, der er optaget i Lægemiddelstyrelsens register over godkendte lægemidler under udleveringsgruppe HX.

Er der optaget flere lægemidler med samme aktive stof under udleveringsgruppe HX, må der dog højst sælges én pakning pr. kunde pr. dag af sådanne lægemidler med indhold af det samme aktive stof.

HX-lægemidler kan kun købes i små pakningsstørrelser uden for apoteket.

HX18 - HX18 betyder det samme som HX, dog med tilføjelsen at du skal være 18 år for at købe smertestillende lægemidler og visse midler mod transportsyge i denne gruppe. 

Anvendelse af håndkøbsmedicin

Anvendelse af håndkøbsmedicin er ikke udtrykkeligt reguleret i lovgivningen, en plejepersons udlevering af håndkøbsmedicin reguleres derfor af autorisationslovens bestemmelser.

Referencer

INSTRUKS

Ikrafttrædelse 
Maj 2021

Revideret:
Maj 2021

Næste revision:
September 2022

Udarbejdet af: 
Ditte Fay Fraser 
Henriette Engsig

Godkendt af:
Ledelsen i DFH

Gældende for:
Medarbejdere i DFH