Anfaldsbrydende behandling ved epileptiske anfald

Luk alle
Åben alle

Begrebsafklaring

Her er en liste over de forkortelser du kan støde på i denne instruks.

 • DFH = Døgn og Familiestøtte Herning 
 • UTH = Utilsigtede hændelse
 • FMK = Fælles Medicinkort
 • PN = efter behov
 • CAVE = lægemidler som en patient bør undgå at få grundet allergi
 • KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 • CRP = C-Reaktivt Protein

Formål

At sikre korrekt håndtering af børn og unge  ved  epileptiske anfald.

At alle ansatte er oplært til at observere, dokumentere og handle efter de individuelle beskrivelser.  

Ansvar og kompetencer

Alle ansatte, der har ansvar for at passe børn og unge med  epilepsi, skal være oplært i anfaldsbrydende medicin. Derudover skal ansatte være oplært i Cura således at anfaldsbeskrivelse og givningsinstrukster kan tilgås.

Alle skal vide, hvordan man observerer et anfald og handler på det.

Desuden skal alt personale oplæres og godkendes af en  sygeplejerske eller SOSU-assistent. Afsluttet oplæring dokumenteres i delegationsmaterialet.  

Fremgangsmåde - procedure

Anfaldsbeskrivelser for det enkelte barn skal være gennemgået i  "Anfald - typebeskrivelse" i CURA.

Fremgangsmåden for det enkelte barn er individuel.  På medicinlisten i Cura ses  givningsinstruksen for, hvornår der gives anfaldsbrydende medicin ifm. et epileptisk anfald, hvor mange gange det må gives og hvornår der skal ringes 112.

Hos enkelte børn, kan der forekomme andre præparater ifm. anfaldsbrydende behandling end Stesolid eller Buccolam. Fremgangsmåden vil altid fremgå af Cura.

Når der observeres et anfald:

 1. Bevar roen og bliv  hos barnet.
 2. Tidspunktet for anfaldets start registreres.
 3. Sørg for, at barnet ikke kommer til skade under anfaldet og at der er frie luftveje. Beskyt barnets hoved. Løsn  eventuelle stramme seler, bespændinger og tøj. Sørg for at barnet ikke kan slå sig.
 4. Få en kollega til at hente en tablet og se medicinskemaet/givningsinstruksen  for håndtering af anfald. Kollegaen bliver og hjælper til der er ro på situationen.
 5. Observér anfaldet omhyggeligt: 
  • Bevidsthedsplan: reagerer barnet på tiltale/berøring
  • Vejrtrækning: Trækker barnet vejret? Hurtigt, overfladisk, snorkende, stønnende eller normalt. Er der respirationsstop?
  • Øjne: Øjendrejning, åbne, lukkede, stirrende. Pupilreaktion: Reagerer de på lys/mørke. Kramper: Er der muskelbevægelser, stive, slappe, trækninger, fald, sitren, rysten? I hvilke dele af kroppen?
  • Ansigtsfarve: Bleg, rødlig, blålig, normal?
  • Mund: Bid i tunge eller kind, fråde, spyt, savlen, smasken?
  • Lyde: Skrig, støn, gråd, latter? 
  • Ekskretafgang: Urin, afføring, opkast?
  • Følelsesmæssigt: Urolig, angst, kontaktsøgende, ubehag ved berøring?
  • Gentagelse af handling: Klapper, smasker, tygger?
  • Forvarsel før et anfald: Ændring i humør, adfærd?
 1. Hold øje med tiden og giv anfaldsbrydende medicin efter ordination på medicinskemaet/givningsinstruks.
 2. Følg givningsinstruks for, hvornår der evt. skal gives anfaldsbrydende igen eller ringes 112.
 3. Hvis barnet skal indlægges, følger  et personale med på sygehuset og der ringes til forældrene.

Indgift af klysma Stesolid rektalvæske:

 1. Læg barnet på venstre side.
 2. Brug engangshandsker.
 3. Bryd forseglingen på beholderen.
 4. Før forsigtigt spidsen af beholderen ind i barnets endetarm.
 5. Tøm beholderen, ved at klemme på den.
 6. Det er vigtigt, at beholderen forbliver sammenpresset, når plastspidsen igen trækkes ud.
 7. Træk spidsen langsomt ud.
 8. Klem barnets balder sammen med hænderne ca. 3 minutter for at forhindre væsken i at løbe ud igen.
 9. På spidsen af beholderen, er der markeret en ring i plastikken. Fra spidsen af beholderen og til denne markering, er det tilladt, der er væske tilbage i beholderen.
 10. Bliv hos barnet til det er ved bevidsthed igen.
 11. Barnet observeres tæt i timerne efter der er givet anfaldsbrydende medicin.
 12. Hvis anfaldet ikke ophører, følges givningsinstruksen ift. om der skal gives mere Stesolid eller ringes 112.
 13. Registrer hændelsesforløb i observationen "Kramper og anfald" og PN medicingivning i CURA.
 14. Informér barnets forældre, medmindre andet er aftalt, jf. Samarbejdsaftale.

Indgift af Buccolam mundhulevæske:

 1. Barnet sidder eller ligger.
 2. Brug engangshandsker.
 3. Fjern hætten fra sprøjten. Der trækkes en anelse tilbage i stemplet, da der ellers kan være lidt modstand, når det sprøjtes ind.
 4. Buccolam gives i siden af munden mellem gummer og kind.
 5. Fordel evt. dosis med halvdelen i hver side af munden.
 6. Al medicinen sprøjtes langsomt ind. Det skal optages  gennem slimhinden i mundhulen - ikke synkes.
 7. Bliv hos barnet til det er ved bevidsthed igen.
 8. Barnet observeres tæt i timerne efter, der er givet anfaldsbrydende medicin.
 9. Hvis anfaldet ikke ophører, følges  givningsinstruksen ift. om der skal gives mere  Buccolam eller ringes 112.
 10. Registrer hændelsesforløb i observationen  "Kramper og anfald" og PN medicingivning i CURA.
 11. Informér barnets forældre medmindre andet er aftalt, jf.  Samarbejdsaftale.

OBS: Der ringes straks 112 såfremt barnets vejrtrækning ændres, barnet kaster op, ellers hvis medicinen ikke kan indtages

Efter anfald

 • Barnet observeres tæt.
 • Dokumenter i Cura med de observationer der er gjort under anfaldet.
 • Evaluer på udløsende faktor og om der har været en forebyggelsesmulighed.
 • Tjek at der er kvitteret for medicingivninger

Ved forværring af anfald eller ændringer af hyppighed i forhold til anfaldsbeskrivelsen, informeres den sundhedsfaglige kontaktperson, som vurderer, om der skal tages der kontakt til behandlingsansvarlige læge eller afdeling med henblik på vurdering.

INSTRUKS

Ikrafttrædelse 
Maj 2021

Revideret:
Maj 2021

Næste revision:
September 2022

Udarbejdet af: 
Ditte Fay Fraser 
Henriette Engsig

Godkendt af:
Ledelsen i DFH

Gældende for:
Medarbejdere i DFH