Måling af C-reaktiv protein (CRP) i blodet

Instruks i Måling af C-reaktiv protein (CRP) i blodet

Måling af CRP SKAL ALTID ske efter aftale med egen læge eller anden behandlingsansvarlig læge. Lægen laver en plan for eventuel behandling og hvornår der skal måles ny CRP, samt plan for måling af andre vitale værdier.


At sikre kvalitet og sikkerhed for borgeren i sundhedsfaglige indsatser, der omfatter måling af CRP.

At sundhedsfaglige i DFH har den nødvendige viden og forståelse for vurderingen af, hvornår der er indikation for måling af CRP.


Den sundhedsfaglige skal være oplært i brug af I-CHROMA Reader. Den sundhedsfaglige skal i samråd med lægen vurdere om der er indikator for måling af CRP.

Den sundhedsfaglige skal følge HURTIG-GUIDE I CHROMA Reader, ved hver måling.

Den sundhedsfaglige er ansvarlig for at give besked til den sygeplejefaglige koordinator når sidste Buffer og testkasette er anbrudt. Den sygeplejefaglige koordinator søger for genbestilling af Buffer og testkasetter.

Nye sundhedsfaglige i DFH skal introduceres og undervises i håndtering og brugen af udstyr af kollega der er oplært i funktionen, eventuel med hjælp fra den sygeplejefaglige koordinator. Der kvitteres for oplæring på kompetencekortet.   


Børn og unge på Tjørringhus, der ikke har mulighed for at komme til egen læge og hvor man mistænker infektion pga.

  • Svækkelse af almen tilstand
  • Der måles temperatur 38,0 grader celsius eller mere

CRP er et akutfase protein der udtrykker graden af celleskade i forbindelse med inflammatorisk/infektiøse reaktioner, nekrose eller traume. Det stiger i blodet få timer efter påvirkning og falder indenfor en halv til to dage efter reduceret inflammation/infektion. Det produceres i leveren som responce på immunforsvarets aktivering.

Normalværdi

  • CRP skal normalt være under 6 mg/L, både hos mænd og kvinder (nogle laboritorier har dog en normalværdi op til 10mg/L)

Forhøjet værdi ses ved

  • Virusinfektioner vil ofte medføre CRP mellem 10-20, hvorimod bakterielle infektioner almindeligvis medfører CRP mellem 30-200, dog kan overfladiske bakterielle infektioner som eks. Cyctitis giver ringe eller ingen CRP stigning. Derfor kan CRP ikke står alene til at diagnosticere evt. infektion eller virus.
  • En lang række tilstande/sygdomme, blandt andet reumatoid artrit, myokardieinfarkt, maligne sygdomme, større traume eller efter operation.

HURTIG GUIDE I-CHROMA Reader følges altid.


INSTRUKS

Ikrafttrædelse:
Januar 2021

Revideret: 
Januar 2021

Næste revision: 
Juni 2021

Udarbejdet af: 
Helle Rasmussen  
Henriette Engsig 

Godkendt af: 
Ledelsen DFH

Målgruppe: 
Alle beboere i DFH

Gældende for: 
Sygeplejersker i DFH