De 7 risikosituations-lægemidler

Instruks i de 7 risikosituationslægemidler.

Her er en liste over de forkortelser du kan støde på i denne instruks.

 • DFH = Døgn og Familiestøtte Herning 
 • UTH = Utilsigtede hændelse
 • FMK = Fælles Medicinkort
 • LMK = Lokal Medicinkort (Ordinationsoversigt)
 • PN = efter behov
 • CAVE = lægemidler som en patient bør undgå at få grundet allergi
 • KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 • CRP = C-Reaktivt Protein

 


Formålet er overordnet at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordinationen og håndteringen af risikosituationslægemidler. jf. Autorisationsloven §17 og bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Instruksen er rette mod borgere i DFH efter Lov om Social Service §§ 66.1.6 efter § 52 stk. 3 nr. 7 (døgn).


Du bør være ekstra opmærksom, når du håndterer disse syv lægemidler:

 1. ANTIDIABETIKA (insulin og perorale antidiabetika)
 2. ANTIKOAGULANTIA (warfarin, hepariner, nye orale ak-lægemidler)
 3. LAVDOSIS METHOTREXAT
 4. KALIUM (kaliumklorid, kaliumphosphat)
 5. OPIOIDER (FX morfin, codein, fentanyl, metadon, oxycodon, pethidin)
 6. GENTAMICIN
 7. DIGOXIN

 1. Når dosis beregnes
 2. Når der sker ændringer i behandlingen
 3. Når et lægemiddel har kompleks dosering, fx ugentlig dosis frem for daglig dosis, dosis som reguleres ud fra blodprøvesvar eller lægemidler med initial- og vedligeholdelsesdosis
 4. Ved behandling af risikopatienter, f.eks. patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion og børn
 5. Ved behandling med lægemidler, hvor virkningsdosis er tæt på forgiftningsdosis
 6. Tiden før, under og efter en operation
 7. Ved indgift af infusions-/injektionsvæske, specielt ved hurtig indgift, ved behov for ændring i indløbshastighed, og når der indgives flere lægemidler samtidig

NOTE: Ved ordination af Opioider vær opmærksom på, at morfin kun ordineres som PN efter operation pga. risiko for ophobning i blodet med fare for påvirkning af vejrtrækning.


 • Forsøg at skabe ro omkring medicinhåndteringen
 • Forsøg at gøre kommunikation om lægemidlerne entydig og klar
 • Bede en kollega om at dobbelttjekke, når dosis er beregnet
 • Tjek indløbshastigheden på dråbetælleren og følg slangen fra borger til pumpe en ekstra gang
 • Dobbeltkontroller om ordinationen er i mg eller i antal tabletter, i antal ml eller i.e.
 • Vær særlig opmærksom på, om de blodprøver, som bruges til kontrol, er bestilt, taget og set
 • Hjælp med, at borger kender den rette dosis og ved, hvornår og hvordan lægemidlet skal indtages (fx antal enheder eller at lægemidlet kun tages en gang om ugen)
 • Vær med til at skabe en kultur, hvor det er i orden at spørge, hvis man er i tvivl

 1. Hvis en borger får et at ovennævnte præparater, skal det noteres på kortet "Generelle medicinoplysninger" i medicinmodulet på Cura.
 2. Er der ordineret risikosituationslægemidler til en beboer i DFH, er det den medicinansvarliges opgave at sikre sig, at notere og informere om det specielle der er ved præparatet vedrørende virkning og bivirkning i Helbredstilstande og på HUSKESEDDEL ved behov.
 3. Alle kan også tilgå pro.medicin fra cura og orientere sig yderligere vedrørende virkninger og bivirkninger.

INSTRUKS

Ikrafttrædelse:
Maj 2019

Revideret: 
Januar 2021

Næste revision: 
Juni 2021

Udarbejdet af: 
Helle Rasmussen 
Lise Christensen 
Henriette Engsig 

Godkendt af: 
Ledelsen DFH

Målgruppe: 
Alle beboere i DFH

Gældende for: 
Medarbejdere, DFH