Brug af ikke-lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud

Instruks i Brug af ikke-lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud

At beboere med yderligere behov for kost- og vitamintilskud dækkes. Kost- og vitamintilskud dækker over naturmedicin, vitaminpiller og dråber af forskellige typer. Forældre betaler selv for naturmedicin.

At beboere kan få behandling med cremer, som lægen ikke kan ordinere via FMK (F.eks. Inotyol m.m.).

At Nacl (saltvand) kan købes direkte på Apoteket til brug for behandling med ordineret portaneb.


Lægen skal altid orienteres, hvis du har kendskab til eller forældrene ønsker, at beboerne tager naturlægemiddel eller håndkøbsmedicin, da det kan have betydning for virkningen af den medicin, som lægen har ordineret.

Hvis lægen har ordineret håndkøbsmedicin eller kosttilskud skal du tjekke om der er fyldestgørende behandlingsindikation for præparatet og om det er ordineret i FMK.

Hvis lægen har accepteret håndkøbsmedicin eller kosttilskud skal du dokumentere lægens accept. Se dokumentationsafsnit


Kontakt læge via korrespondancebrev, hvis du har kendskab til eller forældrene ønsker, at beboerne tager naturlægemiddel eller håndkøbsmedicin.

Når Lægen har godkendt håndkøbsmedicinen og/eller kosttilskud, hvilket bestilles via korrespondancebrev i Cura til Herning Løveapotek, indsættes dette som lokal ordination i Cura medicin.

Hvis lægen ikke har ordineret, godkendt eller accepteret håndkøbsmedicin eller kosttilskud må du under ingen omstændigheder håndtere præparatet. Hvis læge har godkendt håndkøbsmedicin eller kosttilskud via korrespondancebrev, men ikke kan oprette en ordination i FMK, må den medicinansvarlige oprette det på LMK og henvise til korrespondancebrev.

Nye ordinationer hentes ned fra FMK til Ordinationsoversigt i Cura og registreres i systemet - så denne er klar til brug.

Ordinationen/behandlingen dokumenteres i aktuel helbredstilstand hvor tilstanden, den faglig vurdering / plan og den forventede tilstand beskrives. Samtidig oprettes opfølgningsdato. Dokumenter i relevant observation.


  • Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20 november 2000
  • Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

INSTRUKS

Ikrafttrædelse:
Maj 2020

Revideret: 
Januar 2021

Næste revision: 
Juni 2021

Udarbejdet af: 
Helle Rasmussen 
Lise Christensen 
Henriette Engsig 

Godkendt af: 
Ledelsen DFH

Målgruppe: 
Alle beboere i DFH

Gældende for: 
Sundhedsfaglige, DFH