Brug af ikke-lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud

Instruks i Brug af ikke-lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud

Her er en liste over de forkortelser du kan støde på i denne instruks.

  • DFH = Døgn og Familiestøtte Herning 
  • UTH = Utilsigtede hændelse
  • FMK = Fælles Medicinkort
  • LMK = Lokal Medicinkort (Ordinationsoversigt)
  • PN = efter behov
  • CAVE = lægemidler som en patient bør undgå at få grundet allergi
  • KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
  • CRP = C-Reaktivt Protein

 


At beboere med yderligere behov for kost- og vitamintilskud dækkes. Kost- og vitamintilskud dækker over naturmedicin, vitaminpiller og dråber af forskellige typer. Forældre betaler selv for naturmedicin.

At beboere kan få behandling med cremer, som lægen ikke kan ordinere via FMK (F.eks. Inotyol m.m.).

At Nacl (saltvand) kan købes direkte på Apoteket til brug for behandling med ordineret portaneb.


Lægen skal altid orienteres, hvis du har kendskab til eller forældrene ønsker, at beboerne tager naturlægemiddel eller håndkøbsmedicin, da det kan have betydning for virkningen af den medicin, som lægen har ordineret.

Hvis lægen har ordineret håndkøbsmedicin eller kosttilskud skal du tjekke om der er fyldestgørende behandlingsindikation for præparatet og om det er ordineret i FMK.

Hvis lægen har accepteret håndkøbsmedicin eller kosttilskud skal du dokumentere lægens accept. Se dokumentationsafsnit


Når Lægen har godkendt Håndkøbsmedicinen og/eller kosttilskud bestilles dette via korrespondancebrev i Cura til Herning Løveapotek og indsættes som lokal ordination i Cura medicin.

Hvis lægen ikke har ordineret, godkendt eller accepteret håndkøbsmedicin eller kosttilskud må du under ingen omstændigheder håndtere præparatet.


Kontakt læge via korrespondancebrev, hvis du har kendskab til eller forældrene ønsker, at beboerne tager naturlægemiddel eller håndkøbsmedicin.

Når Lægen har godkendt håndkøbsmedicinen og/eller kosttilskud, hvilket bestilles via korrespondancebrev i Cura til Herning Løveapotek, indsættes dette som lokal ordination i Cura medicin.

Hvis lægen ikke har ordineret, godkendt eller accepteret håndkøbsmedicin eller kosttilskud må du under ingen omstændigheder håndtere præparatet. Hvis læge har godkendt håndkøbsmedicin eller kosttilskud via korrespondancebrev, men ikke kan oprette en ordination i FMK, må den medicinansvarlige oprette det på LMK og henvise til korrespondancebrev.

Nye ordinationer hentes ned fra FMK til Ordinationsoversigt i Cura og registreres i systemet - så denne er klar til brug.

Ordinationen/behandlingen dokumenteres i aktuel helbredstilstand hvor tilstanden, den faglig vurdering / plan og den forventede tilstand beskrives. Samtidig oprettes opfølgningsdato. Dokumenter i relevant observation

Opret HUSKESEDDEL ved behov.


Unge over 15 år kan købe håndkøbslægemidler i udleveringsgruppe HF, HX eller HV. Unge over 18 år, kan også købe håndkøbslægemidler i udleveringsgruppe HX18, andre steder end på apoteket.

HF - HF betyder, at du kan købe så mange pakninger, du ønsker af lægemidlet

HX - HX betyder, at du uden for apoteket kun kan købe én pakning af hvert af de lægemidler, der er optaget i Lægemiddelstyrelsens register over godkendte lægemidler under udleveringsgruppe HX.

Er der optaget flere lægemidler med samme aktive stof under udleveringsgruppe HX, må der dog højst sælges én pakning pr. kunde pr. dag af sådanne lægemidler med indhold af det samme aktive stof.

HX-lægemidler kan kun købes i små pakningsstørrelser uden for apoteket.

HX18 - HX18 betyder det samme som HX, dog med tilføjelsen at du skal være 18 år for at købe smertestillende lægemidler og visse midler mod transportsyge i denne gruppe. 

Anvendelse af håndkøbsmedicin

Anvendelse af håndkøbsmedicin er ikke udtrykkeligt reguleret i lovgivningen, en plejepersons udlevering af håndkøbsmedicin reguleres derfor af autorisationslovens bestemmelser.

Reference


  • Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20 november 2000
  • Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

INSTRUKS

Ikrafttrædelse:
Maj 2020

Revideret: 
Januar 2021

Næste revision: 
Juni 2021

Udarbejdet af: 
Helle Rasmussen 
Lise Christensen 
Henriette Engsig 

Godkendt af: 
Ledelsen DFH

Målgruppe: 
Alle beboere i DFH

Gældende for: 
Sundhedsfaglige, DFH