Specialterapeutisk massage

Her på siden kan du læse om Specialterapeutisk massage - til mennesker med særlige behov

Specialterapeutisk massage er en metode, hvor vi tilpasser massagen til den enkelte beboer. Massagen er bygget op omkring særlig hensyntagen til struktur. De fleste teknikker kan udføres udenpå tøj. Der arbejdes etisk og med respekt for barnets grænser.

Vi tager afsæt i en pædagogisk og psykologisk viden, om at kunne kommunikere via berøring. Vi er bevidste om berøringens betydning for trivsel og velvære. Denne type massage møder folk, præcis der hvor de er. Vi har fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder hos barnet/den unge.

Massagen er et godt redskab til at støtte den naturlige udvikling. Den giver øget kropsbevidsthed og bidrager til øget livskvalitet.

Der kan inddrages redskaber i massagen som eksempelvis bolde og børster. Barnet/den unge kan få massagen siddende eller liggende. Det er de "små skridt" der tæller.

Andre metoder