Neuropædagogik

I Døgn & Familiestøtte Herning tager vi primært vores afsæt i neuropædagogikken.

Vi tager afsæt i at skabe og fremme kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.

Neuropædagogikken er i et spændingsfelt mellem naturvidenskab og humanisme. Det er sammensat af: 

  • neurologien, som er støt forankret i det naturvidenskabelige paradigme
  • pædagogik, som tager afsæt i det humanistisk paradigme med didaktik og psykologi. 

I neuropædagogikken kommer det ene ikke før det andet. Fokus er lagt på, at skabe balance i nervesystemet.

Faglighed frem for synsninger

Dette afsæt får os til at flytte fokus fra barnet til den voksne. For hvis vi gerne vil ændre et barns adfærd, er vi nød til at ændre de input vi giver.

Vores pædagogiske praksis tager afsæt i en viden om barnets ressourcer, motivation og problematik, set fra det neuropsykologiske perspektiv.

Vi benytter den neuropædagogiske tilgang på Tjørringhus, Tjørnebo og Agerbo.

Læs om Tjørringhus her.

Læs om Tjørnebo her.

Læs om Agerbo her.

neuro

Kontaktinfo

Hanne Mosbæk Kristoffersen
Send e-mail til hchhk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.