Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er et ledelsesværktøj der tydeliggør ledelsens forventninger  til opgaveløsning i DFH.

Kvalitetssikring er med til at...

  • Reducere kompleksitet i opgaveløsning.
  • Tydeligøre forventninger til medarbejderne.
  • Fastholde og udvikle kvaliteten af leverede kerneydelser.
  • Minimere risiko for fejl.
  • Støtte håndtering af kritiske situationer, hvor der kan opstå tvivl i forbindelse med dagligdagens opgaver og udfordringer.

Standarder er videndeling og skabelse af fælles forståelse

Kvalitetssikring er baseret på standarder. Standarder er detaljerede beskrivelser af forskellige arbejdsgange. En standard tydeliggør, hvordan vi skal løse en given opgave.

Vi laver en standard når der i kerneopgaven er:

  • Risiko for at der kan opstå fatale fejl.
  • Tvivl om håndtering af en given situation.

Det er tovholderne i netværket for kvalitetssikring, der har ansvaret for at udarbejde og implementere standarder. De har altid mulighed for at få hjælp af kolleger med særlig viden på området.

Videndeling og skabelse af fælles forståelse

Vi stræber efter en fælles formulering og udveksling af erfaring i udarbejdelsen af standarder. Det gør kvalitetssikring til bindeled i skabelsen af fælles forståelse for kontekst, opgaver og udfordringer.