Administration

Administration l Brændgårdvej 99 l 7400 Herning l Tlf. 9628 4800 l hch@herning.dk

Døgn og aflastning

Her finder du kontakt oplysninger på nøglepersoner indenfor vores døgn- og aflastningstilbud.

Ambulant

Her finder du kontakt oplysninger på nøglepersoner inden for de ambulante tilbud.