Forældresamarbejde

Her på siden kan du læse om vores tilgang til forældresamarbejde.

Relation til familien

Vi arbejder målrettet på, at bibeholde eller skabe en god relation mellem de unge og deres familier. Vi er bevidste om at Olufsgade kun er en del af de unges liv i en kort periode. Derfor anser vi det for vigtigt at de unge, når de udskrives, fortsat har deres familie omkring sig. Stærke familiebånd skaber mulighed for at de unge senere i livet vil kunne hente støtte og opbakning hos familien, når det indimellem er svært at være ung.

Formål med anbringelse

Det overordnede formål med at bo i Olufsgade er, at bidrage til at gøre de unge i stand til at:

  • Tage ansvar for eget liv.
  • Opretholde en daglig struktur med uddannelse, job eller praktik.
  • Skabe og vedligeholde en relation til deres nære omsorgspersoner.

Vi ønsker, at de unge bliver i stand til at leve et ungdomsliv så tæt på det "normale" som muligt og lære dem, at se de muligheder, de har i deres familie, i uddannelsessystemet og i nærmiljøet.

Samvær hos forældre eller andet netværk

Den unge skal hjem på samvær hos forældre eller andet netværk minimum hver 4 weekend, samt helligdage og ferie og minimum 1 uge i sommerferien. Dette for at skabe en kontinuerlig kontakt mellem den unge og biologisk familie eller andet netværk.

Læs også:

Kontaktinfo

Jakob Michalsen
Teamleder
Mobil: 20731904
Send e-mail til jakob.michaelsen@herning.dk

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.