Om at bo på Olufsgade

Her på siden kan du læse om hvordan det er at bo på Olufsgade.

Dagligdagen

I hverdagen sørger vi for at fastholde en genkendelig struktur. Vores  primære fokus er på uddannelse og beskæftigelse. Dernæst ADL træning i form af oprydning, rengøring, indkøb og madlavning.

Hver ung har fast maddag, hvor vi støtter dem i at handle ind og få lavet mad. Der er ligeledes faste dage, hvor de skal gøre rent på deres værelse samt fælles badeværelse.

Derefter er der tid til at dyrke fritidsinteresser, venner eller passe et fritidsjob.