Om os

Her på siden kan du læse om Mejeriet - hvordan vi arbejder og hvad vi tror på.

På Mejeriet er vi:

 • 1 funktionsleder.
 • 1 teamleder.
 • 6 pædagoger.

Til afdelingen er der tilknyttet en pædagogstuderende og et antal vikarer.

Sådan arbejder vi

Vi møder altid unge og forældre på lige fod. Det betyder, at selv om vi har stor erfaring, kan vi kun bruge den erfaring, hvis vi forstår den enkelte. For at lykkes i mødet kræver det en struktureret faglig tilgang - både praktisk og teoretisk.

For alle unge og familier bliver krav, forventninger, formål og aftaler skrevet ind i en indsatsplan. Indsatsplanen er en slags kontrakt. Målet er, at den enkelte bliver i stand til at mestre sit liv med størst mulig grad af selvstændighed.


Forståelsesrammen for vores arbejde, samt inspirationen fra de to teoretiske referencerammer, kommer til udtryk i en praktisk orienteret behandlingsmæssig rettesnor. Vi er optagede af at tilrettelægge indsatsen, så den følger fire nødvendige hovedspor:

 • Symptomer.
 • Samfund - kulturel deltagelse samt kvalificering.
 • Personlighedsudvikling.
 • Sociale relationer og netværk.

Sporene er variable og afhængig af den unges behandlingsplan. Vi vægter sundhed, som sammen med de fire hovedtemaer har stor betydning for velvære og udvikling.


Den kognitive reference handler om hvordan vi tilegner os viden eller indsigt gennem tænkning, undersøgelse og erfaring.
Herfra henter vi især den grundforståelse at:
 • Ikke-funktionel og urealistisk tænkning er et typisk kendetegn ved psykiske forstyrrelser og vanskeligheder.

Ved tænkning forstås den måde, vi mere eller mindre automatisk, forstår og fortolker konkrete hændelser i hverdagen.

Hvordan vi tolker verden har stor betydning for, hvordan vi føler og handler. Uhensigtsmæssige tænkning (som opstår i konkrete situationer) er forbundet med dybereliggende - ikke funktionelle - antagelser om selv, andre og verden.

I det ikke-funktionelle ligger typisk, at antagelserne er rigide. Det betyder at de ikke umiddelbart kan justeres. Heller ikke når fakta og oplevelser taler imod. Eller når de er selvundertrykkende. Det kan være antagelser om at være forkert, ond eller uduelig som person.

Et nødvendigt element i en forbedret trivsel, vil bestå i at justere tænkningen i mere funktionel og realistisk retning. Det gælder både de personlige dybereliggende antagelser og i den situationsbundne tænkning.

Vores pædagogiske fundament

Vi tager vores pædagogiske afsæt i KRAP

Læs om emnerne under Pædagogik


Fra systemisk tænkning henter vi især:

 • Forståelsen af kommunikation mellem mennesker og deres omgivelser.
 • Den betydning, der ligger i sproget som kraft. Sproget er en magtfuld medskaber af både det sociale og individuelle liv.
 • Magt-aspektet i kommunikation og relationer.
 • Se problemer og adfærd i en bredere kontekst, som netop ligger ud over det personlige individuelle plan.

Den systemiske tænkning giver bevidsthed om de rammer for kommunikation og samvær, der skal til for at skabe positiv forandring. Dette kan både være i forhold til den unge og forældre. Men også i forhold til samarbejdspartnere, skole og andre centrale områder i den unges omgivelser og netværk.

Vores pædagogiske fundament

På Mejeriet har vi en fast supervisor fra METALOG. Vi har også personale med uddannelse fra Metalog og Dispuk.  

Læs om vores pædagogik.


 

 

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Jette Irene Grønne
Funktionsleder
Tlf.: 30529873
Mobil: 30529873
Send e-mail til jette.gronne@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.