Familiepleje

Her på siden på kan du læse om os og de forskellige former for døgn familieplejer vi har i Herning Kommune

I Herning Kommune tilbyder vi forskellige former for familiepleje. Og det er vores opgave at finde egnede døgn-, aflastnings- og netværksplejefamilier til børn og unge i alderen 0-18 år.

Vi har både familiepleje til døgn og aflastning. Læs om aflastning.

 

De 5 typer af familiepleje indenfor døgn

En kommunal døgnfamiliepleje er for børn med særlige vanskeligheder. Vanskeligheder der er udover det, der er normalt for en familiepleje.

Disse børn anbringes i familiepleje hvis de kan profitere af enten relationer, rollemodeller og et mindre miljø. Denne type familiepleje er et alternativ til et behandlingstilbud. 


Her taler vi om en frivillig eller tvangsmæssig foranstaltning.

Barnet bor i en døgnplejefamilie og modtager omsorg og støtte gennem en længere periode - nogle gange barndommen ud. Barnet indgår som et ligeværdigt medlem af familien.

Døgnplejefamilien skal skabe nære relationer til barnet, som måske har haft svære livsbetingelser. Plejefamilien skal samarbejde med forældre og andre personer, som har betydning for barnet.

I en døgnplejefamilie oplever banet trygheden i det daglige familieliv. Familielivet bidrager med nærhed, trygge rammer og støtte til barnet. Omsorg og nærvær er dog oftest langt fra nok. Plejefamilier består af voksne der holder til og af børn og unge, der kommer fra svære opvækstvilkår med ar på sjælen.


Privat døgnfamiliepleje er en særlig ordning. Her kan en familie med særlig tilknytning til et barn få en privat plejetilladelse. 

Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat døgnpleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder. I sådanne tilfælde skal der udstedes en plejetilladelse til privat døgnpleje.

Det er den der har forældremyndighed over barnet, der skal sørge for den fornødne tilladelse.


Vi anbringer børn i en akut-familiepleje, hvis der opstår et akut behov. Familien arbejder efter behandlingsplan. Målet er at skabe et godt og udviklende miljø for barnet. Ophold hos en akut-plejefamilie er ofte midlertidig.
En akut-plejefamilie skal:
  • Observere barnet.
  • Reagere på barnets signaler.
  • Etablere en relation til barnet.
  • Dokumentere dagligt.
  • Hjælpe hvis barnet skal hjem eller anbringes et andet sted.

En netværksfamilie er i familie med barnet eller er en del af barnets netværk. En netværksplejefamilie kender barnet før det er besluttet, at barnet skal døgnanbringes eller i aflastning. Denne relation er afgørende for godkendelse af netværksfamiliepleje.

 


Bliv plejefamilie.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Alice Eijgendaal
Centerleder
Tlf.: 21543904
Mobil: 21543904
Send e-mail til alice.eijgendaal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Bliv plejefamilie

Overvejer I at blive plejefamilie? Har I et ekstra overskud og ønsker at gøre en forskel for et barn?

Læs om at blive plejefamilie.