Om os på Tjørringhus

Hvem er vi

Opgaverne varetages af en tværfaglig personalegruppe. Vi har ca. 80 fastansatte medarbejder samt eget vikar korps.

For at løse de sundhedsfaglige udfordringer der kan opstå, har vi sundhedsfaglig dækning i alle vagtlag året rundt. Denne dækning varetages af sygeplejersker eller social og sundhedsassistenter.

Derudover er der ansat pædagoger, pædagogiske assistenter, social og sundhedshjælper, omsorgsmedhjælper. Vi har også en terapi gruppe bestående af to fysioterapeuter og en ergoterapeut.

Luk alle
Åben alle

Vores faglige tilgang

Vores børn og unge skal opleve, at vi møder dem med respekt. Vi tilbyder dem vilkår der fremmer værdighed, individuel trivsel og livskvalitet. Vi vil stå på mål for høj faglighed i alle opgaver, og sikre kvalitet i både pleje og omsorg.

Alle har ret til at blive mødt som et unikt individ, der rummer individuelle ønsker og behov. Vi vil fokusere på at afkode de udtryk, tegn og signaler det enkelte barn eller ung bruger i sin kommunikation. Vi vil handle på disse ønsker og behov.

  • Vi ønsker, at forældre oplever en høj grad af tillid og tryghed ved, at overlade deres barn til os.
  • Forældre skal opleve at vi i samværet med deres børn og unge er kompetente og omsorgsfulde. Vi vil bidrage positivt til børn og unges udvikling og trivsel.
  • Vi ønsker at indgå i disse opgaver med en naturlig balance mellem en personlig og en professionel tilgang.

Fokus på kommunikation

Vi har fokus på kommunikation

De fleste af vores børn og unge har intet verbalt sprog, nogle få kan sige enkle ord. Vi arbejder derfor ud fra Totalkommunikation tankegangen, der er en bevidst anvendelse af mange forskellige måder at kommunikere på.

Formålet med Totalkommunikation er, at den enkelte føler sig set, hørt og forstået. Vi har stor fokus på børnenes mimik, lyde og kropssprog, som vi bruger til at aflæse dem med. Dette giver dem mulighed for at have indflydelse på egen hverdag.

Derudover bruger vi IPads, bestemte spørgeteknikker, 0-1 kontakter, piktogrammer, konkreter og kommunikationspas til at understøtte deres kommunikation.

Tryghed og trivsel

Vi vægter at skabe en fast og genkendelig rytme. Vi ser barnet / den unge, der hvor det er. Og vi støtter denne i sin udvikling - med særlig fokus på omsorg.

Vi ser, tolker og respekterer barnets og den unges signaler. Det er via deres udtryksformer, de har mulighed for at blive set, hørt og forstået. Det giver dem indflydelse på deres eget liv.

Alle har børn og unge har deres eget dagsprogram, som vi følger for at skabe struktur og forudsigelighed i hverdagen. Dette har de brug for grundet deres hjerneskader.

Aktiviteter og tempo

Vi sætter aktiviteter og tempo efter den enkelte - der hvor den er.

Det er af stor betydning at vi ser barnet og den unge der hvor det er. Vi stiller ikke for store eller for små krav til dem. For at lykkedes bruger vi især teorien "Zonen for nærmest udvikling", principperne omkring "Total-kommunikation" og har en neuropædagogisk tilgang. Det er vigtigt for vores målgruppe af børn og unge, at de alle bliver hørt, set og mødt - hver gang.

Kontakt os

Jette Irene Grønne
Funktionsleder
Mobil: 30529873
Send e-mail til jette.gronne@herning.dk

Stine Nyborg Christensen
Teamleder
Mobil: 2134 5517
Send e-mail til hchny@herning.dk

Trine Jensen
Teamleder
Mobil: 22118910
Send e-mail til hchtj@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.