Formål med anbringelsen

Det overordnede formål med at bo i Olufsgade er, at bidrage til at gøre de unge i stand til at:

  • Tage ansvar for eget liv.
  • Opretholde en daglig struktur med uddannelse, job eller praktik.
  • Skabe og vedligeholde en relation til deres nære omsorgspersoner.

Relation til familien

Vi arbejder målrettet på at bibeholde eller skabe en god relation mellem de unge og deres familier. Vi er bevidste om at Olufsgade kun er en del af de unges liv i en kort periode. Derfor anser vi det for vigtigt at de unge, når de udskrives, fortsat har deres familie omkring sig. Stærke familiebånd skaber mulighed for at de unge senere i livet vil kunne hente støtte og opbakning hos familien, når det indimellem er svært at være ung.

Samvær hos forældre eller andet netværk

Vi lægger op til at de unge skal hjem på samvær hos forældre eller andet netværk minimum hver 4 weekend, samt på helligdage og i ferier. Dette for at skabe en kontinuerlig kontakt mellem den unge og den biologiske familie eller andet netværk.

Kontakt os

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Jakob Michalsen
Teamleder
Mobil: 20731904
Send e-mail til jakob.michaelsen@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.