Samarbejde med netværk

Forældre og netværk er en vigtig del af arbejdet. En del af vores unge har problemer i forhold til forældre og søskende. Vi lægger stor vægt på at finde løsninger som kan optimere familiens indbyrdes forhold. Vi støtter op om, at familien løser vigtige opgaver som familie.

I den periode den unge bor på Mejeriet opfordrer vi til, at familie og venner holder en god kontakt. De unge må meget gerne få besøg af familie og venner. 

Over 18 år

Når de unge fylder 18 år har de medbestemmelse i forhold til, om forældrene fortsat skal inddrages. Vi opfordrer til at forældrene medinddrages. Vi er samtidigt bevidste om, at de unge er i gang med en selvstændiggørelse. Samarbejdet efter det 18. år aftales på et opfølgningsmøde.

Kontakt os

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Mai Rask
Teamleder
Mobil: 
Send e-mail til mai.rask@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.