Om os på Mejeriet

På Mejeriet er vi:

 • 1 funktionsleder.
 • 1 teamleder.
 • 6 pædagoger.
 • 1 pædagogstuderende
 • Et antal tilkaldevikarer.

Sådan arbejder vi

Vi møder altid unge og forældre på lige fod. Det betyder, at selv om vi har stor erfaring, kan vi kun bruge den erfaring, hvis vi forstår den enkelte. For at lykkes i mødet kræver det en struktureret faglig tilgang - både praktisk og teoretisk.

Luk alle
Åben alle

Indsatsplan

I hverdagen sørger vi for at fastholde en genkendelig struktur. Vores  primære fokus er på uddannelse og beskæftigelse. Dernæst ADL træning i form af oprydning, rengøring, indkøb og madlavning. Hver ung har fast maddag, hvor vi støtter dem i at handle ind og få lavet mad. Der er ligeledes faste dage, hvor de skal gøre rent på deres værelse samt fælles badeværelse. Derefter er der tid til at dyrke fritidsinteresser, venner eller passe et fritidsjob.

Den praktiske ramme

Forståelsesrammen for vores arbejde, samt inspirationen fra de to teoretiske referencerammer, kommer til udtryk i en praktisk orienteret behandlingsmæssig rettesnor. Vi er optagede af at tilrettelægge indsatsen, så den følger fire nødvendige hovedspor:

 • Symptomer.
 • Samfund - kulturel deltagelse samt kvalificering.
 • Personlighedsudvikling.
 • Sociale relationer og netværk.

Sporene er variable og afhængig af den unges indsatsplan. Vi vægter sundhed, som sammen med de fire hovedtemaer har stor betydning for velvære og udvikling.

Den kognitive tilgang

Den kognitive reference handler om hvordan vi tilegner os viden eller indsigt gennem tænkning, undersøgelse og erfaring. Herfra henter vi især den grundforståelse at:
 • Ikke-funktionel og urealistisk tænkning er et typisk kendetegn ved psykiske forstyrrelser og vanskeligheder.

Ved tænkning forstås den måde, vi mere eller mindre automatisk, forstår og fortolker konkrete hændelser i hverdagen. Hvordan vi tolker verden har stor betydning for, hvordan vi føler og handler. Uhensigtsmæssig tænkning (som opstår i konkrete situationer) er forbundet med dybereliggende - ikke funktionelle - antagelser om selv, andre og verden.

I det ikke-funktionelle ligger typisk, at antagelserne er rigide. Det betyder at de ikke umiddelbart kan justeres. Heller ikke når fakta og oplevelser taler imod. Eller når de er selvundertrykkende. Det kan være antagelser om at være forkert, ond eller uduelig som person.

Et nødvendigt element i en forbedret trivsel, vil bestå i at justere tænkningen i mere funktionel og realistisk retning. Det gælder både de personlige dybereliggende antagelser og i den situationsbundne tænkning.

Den Systemiske tilgang

Fra systemisk tænkning henter vi især:

 • Forståelsen af kommunikation mellem mennesker og deres omgivelser.
 • Den betydning, der ligger i sproget som kraft. Sproget er en magtfuld medskaber af både det sociale og individuelle liv.
 • Magt-aspektet i kommunikation og relationer.
 • Se problemer og adfærd i en bredere kontekst, som netop ligger ud over det personlige individuelle plan.

Den systemiske tænkning giver bevidsthed om de rammer for kommunikation og samvær, der skal til for at skabe positiv forandring. Dette kan både være i forhold til den unge og forældre. Men også i forhold til samarbejdspartnere, skole og andre centrale områder i den unges omgivelser og netværk.

 

Kontakt os

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Mai Rask
Teamleder
Mobil: 
Send e-mail til mai.rask@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.