Ramme for Styrk din TEEN

Praktik omkring forløbet...

  • Forælder deltager sammen med 8-10 andre unges forældre
  • Forløbet ledes af to vejledere fra Vejledningsteamet       
  • Forløbet foregår i et lokale på Brændgårdvej 99, Herning

Gruppeforløbets opbygning...

  • Uge 1 til 5 - sessioner af 3 timers varighed
  • Uge 6 og 7 - 2 telefonsamtaler á 30 minutters varighed
  • Uge 8 - afsluttende session af 3½ timers varighed
Luk alle
Åben alle

Hvordan foregår tilmelding til et "Styrk din TEEN" forløb ?

Henvendelse til videnscentret i DFH kan ske, når man i samarbejdet omkring et barn eller ung har brug for specialiseret viden, for at kunne bringe et barn eller en ung i udvikling.

Når der er brug for den specialiserede viden på individniveau – til et specifikt barn eller ung – sker henvendelsen til Videnscentret gennem PPR, Rådgiver eller øvrige der i samarbejde med skole og daginstitution arbejder omkring barnet.

Når der er brug for den specialiserede viden på gruppeniveau – til en gruppe, hold eller klasse – sker henvendelsen gennem skole- eller dagtilbudsleder.

Henvendelse skal ske til:  videnscenter.dfh@herning.dk

Kontakt os

Kontakt Videnscenter
Send e-mail: videnscenter.dfh@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 40163898 
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.