Typer af forløb

Luk alle
Åben alle

Gruppeforløb

Et Stepping Stones gruppeforløb har fokus på uddannelse og aktiv træning af forældrenes færdigheder. Der følges op med telefonopkald til hvert forældrepar for at give støtte, feedback og ideer. Her er mulighed for at møde andre forældre, som står i lignede udfordringer som jer. Samtidig bliver I introduceret til Stepping Stones forældreprincipper og strategier. Eksempelvis:

 • at håndtere problemskabende adfærd og udviklingsmæssige problemer hos jeres barn.
 • tilskynde og opmuntre jeres barn til at udvise den adfærd I ønsker.
 • at håndtere stress og konfliktsituationer, også i parforholdet og i forhold til søskende.
 • lære jeres barn nye færdigheder.
 • tage bedre vare på jer selv om voksne og forældre.
 • deltage mere i aktiviteter uden for hjemmet.
 • udvikle planer for svære situationer med videre.

Gruppeforløbet består af 7 gruppe-sessioner á 3 timer, og 3 telefon-sessioner.

Få et overblik over forløbet.

 • Intro-session: Introduktion til Stepping Stones
 • Gruppe-session 1: Positiv forældreskab
 • Gruppe-session 2: At hjælpe børn med at udvikle sig
 • Gruppe-session 3: Undervisning i nye færdigheder og adfærdsmønstre og håndtering af uønsket adfærd del 1
 • Gruppe-session 4: Håndtering af uønsket adfærd, del 2
 • Gruppe-session 5: Planlægge forud
 • Session 6-8: Implementering af forældrefærdigheder - telefonsamtaler
 • Gruppe-session 9: Afslutning af programmet

Udvidet forløb

Dette forløb er til jer, efter et Stepping Stones Gruppeforløb, som fortsat har det svært i rollen som forældre. Det kan være på grund af egen sindsstemning, stress eller konflikter i parforholdet.

Målet med Udvidet Stepping Stones Triple P   

 • Er at styrke personlige færdigheder gennem specifikke strategier og reducere stress, angst og depression.
 • Er at reducere jeres forældrekonflikter, samt styrke kommunikationen.
 • Er at udvikle færdigheder til problemløsning.
 • At fremme generelle- og vedligeholdende ændringer af adfærd ved hjælp af strategier.

De fire moduler

Modul 1 -  Øvelses modul.  I dette modul fortsættes gruppeforløb i tre ekstra øvelsesmoduler

Modul 2 -  Håndteringsfærdigheder.  I dette modul præsenteres I for strategier i at håndtere stress - og triste tanker omkring dét at være forælder. Modulet kræver ikke nødvendigvis begge forældres deltagelse.

Modul 3 -  Partnerstøtte.  I bliver præsenteret for strategier som kan styrke jeres kommunikation og problemløsning. Dette kan give bedre forudsætning for et positivt samarbejde i forældrerollen

Modul 4 -  Afsluttende modul.  Her får I mulighed for at øve jer på dé strategier I har gennemgået i tidligere moduler. Se det som en måde at holde strategierne vedlige. Ligeledes støttes I i at lægge en plan for fremtiden.

Kontakt os

Kontakt Videnscenter
Send e-mail: videnscenter.dfh@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 40163898 
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.