Ramme for seksualvejledning

Vejlederen og den vejledte indgår i en dialog og i et samarbejde, der bygger på den etik, som opstår på ny i hver situation. Vi tager altid højde for gældende love og regler i forhold til Retsinformation.

Den hjælp og støtte vi giver afspejler den enkeltes behov, ønsker og forudsætninger. Vi giver det på en måde, så det griber mindst muligt ind i barnets/den unges intime liv. For mange børn og unge handler vejledningen om viden, kroppens udvikling, at lære grænser og sociale normer at kende.

Der anvendes forskellige metoder i vejledningen, blandt andet visuelle kommunikationsmidler, hånddukker, spil og internettet. Alt efter barnets/den unges alder og funktionsniveau - hvad der giver mening og tryghed.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan booke en seksualvejleder?

Henvendelse til et vejledningsforløb kan ske, når man i samarbejdet omkring et barn eller ung har brug for specialiseret viden, for at kunne bringe et barn eller en ung i udvikling.

Når der er brug for den specialiserede viden på individniveau – til et specifik barn eller ung – sker henvendelsen til Videnscentret gennem PPR, Rådgiver eller øvrige der i samarbejde med skole og daginstitution arbejder omkring barnet/den unge.

Når der er brug for den specialiserede viden på gruppeniveau – til en gruppe, hold eller klasse – sker henvendelsen gennem skole- eller dagtilbudsleder.

Henvendelse skal ske til: visitation@herning.dk

Kontakt os

Kontakt Videnscenter
Send e-mail: videnscenter.dfh@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 40163898 
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.