Mål for vejledning

Målene kan blandt andet omhandle:

 • Udfordrende og pressede situationer i forhold til barnet/den unge.
 • Sparring og rådgivning i håndtering af børn med fysisk, psykisk eller adfærdsmæssig udviklingsforstyrrelse.
 • Støtte til forældres/plejeforældres håndtering af barnet/den unge i hjemmet.
 • Hjælp til tilegnelse af mestringsstrategier i kontakten med eget barn/ung.
 • Vejledning i meningsfyldte motivationssystemer for barnet/den unge.
 • Praktisk støtte til at etablere støttesystemer i hjemmet, for at skabe øget forståelse i hverdagen for barnet/den unge.
 • Støtte til at håndtere og etablere rammesætning for barnet/den unge herunder grænsesætning.
 • Rollemodelindlæring i dagligdags situationer og ved aktiviteter.
 • Håndtering af søskende problematikker i forhold til at have et barn/ung med fysisk, psykisk eller adfærdsmæssig udviklingsforstyrrelse.
 • Samtaler til forældre om diagnoseforståelse og/eller forståelse for barnet/den unges fysiske, psykiske eller adfærdsmæssige udfordringer.
 • Vejledning i forhold til børn og unge med fysiske handicaps – forflytninger og håndtering.
 • Samtaler om konflikthåndtering.
 • Vejledning om struktur for barnet/den unge.
 • Seksualvejledning

Kontakt os

Kontakt Videnscenter
Send e-mail: videnscenter.dfh@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 40163898 
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.