Teoretisk referenceramme

Indsatsen i ART er tredelt i henholdsvis et adfærdselement, et affektivt element og et kognitiv element, som hver trænes en time om ugen under hele forløbet:

Luk alle
Åben alle

Det adfærdsmæssige element

Det adfærdsmæssige element træner og udvikler sociale færdigheder og lærer deltagerne alternativer til aggressiv adfærd. Vi arbejder med specifikke færdigheder, såsom at håndtere gruppepres og at hjælpe andre mennesker. Færdighederne indlæres ved hjælp af blandt andet rollespil og modellering dvs. vise vellykkede eksempler på adfærd og færdigheder.

Det affektive element 

Det affektive element har til hensigt at skabe viden om selvbeherskelse, samt at kontrollere vredesudbrud. Vi arbejder med at reducere antallet af vredesudbrud, og med at beherske sig, når vreden opstår. Også her arbejder vi med blandt andet rollespil og modellering som indlæringsteknikker.

Det kognitive element

Det kognitive element træner evnerne til at foretage moralske ræsonnementer. Vi arbejder blandt andet med retfærdighedsfølelse, og sætter fokus på indlevelse i og forståelse for andre menneskers behov. Vi opstiller moralske dilemmaer, som deltagerne diskuterer for at udvikle deres moralske og empatiske forståelse.

Kontakt os

Jette Irene Grønne
Funktionsleder
Tlf.: 30529873
Mobil: 30529873
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.