ART - Aggression Replacement Training

Rammen for ART

Vi tilbyder ART forløb til udadreagerende unge med fx autisme, ADHD, socio-emotionelle vanskeligheder samt udviklingsforstyrrelser af forskellig art.

Mål og metode

ART bygger på idéen om at lære i grupper med ligestillede. Social læring ikke er noget, vi er født med, men noget, vi skal lære.

Teoretisk referenceramme

ART tager afsæt i læringspsykologien, hvor aggressiv adfærd ses som en tillært adfærd. Dette udgangspunkt kobler vi med indsigter fra blandt andet social læringsteori og kognitiv adfærdsanalyse.